UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak někoho proklít a jak se zbavit prokletí?

Prokletí se v různých kulturách a náboženstvích vnímá jako nebezpečná a nežádoucí věc. Věří se, že prokletí může způsobit vážné problémy v životě jednotlivce, jako jsou finanční potíže, nemoci, vztahové problémy a dokonce i smrt. Proklínání může být motivováno hněvem, závistí, pomstou nebo prostě touhou po škodě druhým. Všichni to v dnešní době můžeme znát - hodně lidí je závistivých a nepřejícných, toužících po pomstě.

jak-nekoho-proklit

Proklínání může být prováděno různými způsoby, jako je kouzlení, modlitba nebo rituál. Existuje mnoho způsobů, jak někoho proklít, ale ne všechny jsou stejně účinné. Některé metody jsou více rituální, zatímco jiné jsou jednodušší a méně formální.

Proklínání může být provedeno verbálně (tedy pronesením kletby nahlas), vizuálně nebo pomocí rituálu. Verbální proklínání zahrnuje pronášení kletby, vizuální proklínání zahrnuje uvažování nebo obrazování škodlivých obrazů nebo situací, zatímco rituální proklínání zahrnuje použití speciálních předmětů, symbolů nebo magických způsobů.

Jedním z nejběžnějších způsobů proklínání je pronášení kletby. Existuje mnoho různých typů kleteb, které mohou být použity, jako jsou kletby finanční, zdravotní nebo vztahové.

Další možností je vizuální proklínání. To zahrnuje uvažování nebo obrazování škodlivých obrazů nebo situací v mysli a spojené s tím i vizualizaci negativních vlivů, které by mohly na danou osobu dopadnout. Tento způsob může být méně účinný než verbální proklínání, protože se nejedná o přímý projev hněvu nebo negativní energie.

Rituální proklínání zahrnuje použití speciálních předmětů, symbolů nebo magických způsobů. Tyto metody mohou být velmi silné, protože se jedná o konkrétní objekty nebo symboly, které mají magickou sílu. Je ale hodně nebezpečné zahrávat si s něčím, jako je černá magie a prokletí se může stokrát vrátit jako bumerang člověku, který druhého proklel.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: