UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak správně sepsat závěť?

Závěť, nebo také poslední vůle, je zákonem upravený dokument, ve které zůstavitel upravuje dědice pro případ svojí smrti. Je často opatřením, jak předejít neshodám a nedorozuměním mezi dědici nebo v případě vydědění neopomenutelných dědiců. Závěť má zároveň i přednost před případným děděním ze zákona. Jak ovšem takovou závěť správně sepsat a jaké by měla mít náležitosti v takové podobě, aby byla platná?

jak-sepsat-zavet

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Předně záleží na tom, zda budete poslední vůli psát ručně nebo na počítači. Pokud ji budete psát ručně, samozřejmě musí být opatřena i vlastnoručním podpisem. K tomuto úkonu pak nepotřebujete přítomnost žádných svědků. Pokud ovšem budete závěť sepisovat na počítači a poté ji vytisknete, také ji musíte opatřit vlastnoručním podpisem, ale na rozdíl od ručně psaná závěti už k tomu potřebujete přítomnost dvou svědků, kteří budou důležití v případě zpochybnění závěti.

Co všechno musí být v poslední vůli uvedeno? Podstatnými náležitostmi je uvedení jména, příjmení, data narození a adresy bydliště toho, kdo ji sepisuje. Dále musí být logicky uveden i dědic, případně dědicové, včetně jejich data narození. U více dědiců je pak nutné jmenovitě uvést, co se komu odkazuje nebo uvedení procentuální části, pokud se jedná o podíl. Kromě vlastnoručního podpisu pak můžete uvést i datum sepsání závěti, který ovšem není podmínkou. Jeho uvedením je ale možné předejít v budoucnu nejasnostem.

Možné je i sepsání poslední vůle u notáře, není to ovšem povinností, vyjma některých případů. K tomuto kroku se přistupuje především z důvodu komplikovanějšího dědění majetku nebo vydědění neopomenutelných dědiců. Návštěva notáře je nutné také v případě, že je zůstavitel zbaven svéprávnosti nebo má svéprávnost omezenou. Pro takové sepsání poslední vůle u notáře si ovšem budete muset připravit pár tisíc korun.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: