Jak zrušit trvalý pobyt?

Trvalé bydliště si v současné době může člověk zřídit i třeba v nájmu, a to bez souhlasu majitele. S trvalým pobytem totiž k dané nemovitosti nevznikají žádná práva a povinnosti. Jak ale postupovat, pokud jej potřebujete zrušit? Jak zrušit trvalý pobyt sobě nebo jiné osobě, která jej má ve vámi vlastněné nemovitosti?

jak-zrusit-trvaly-pobyt

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Trvalé bydliště na nějaké adrese není možné tak úplně zrušit. Člověk zkrátka musí být někde evidován. V nejkrajnějším případě to může být městský nebo obecní úřad. Takže v podstatě zrušit trvalý pobyt na nějaké adrese je možné pouze tak, že se člověk přihlásí na adresu jinou.

Majitel nemovitosti může ovšem podat návrh na zrušení trvalého pobytu nájemníka, a to v několika případech. Vlastník, potažmo pronajímatel nemovitosti může tento návrh podat na obecním či městském úřadě, případně na úřadě městské části, a to písemně společně s předložením občanského průkazu a dokladu prokazujícího vlastnické právo k nemovitosti.

Toto se může prokázat buďto kupní smlouvou nebo výpisem z katastru nemovitostí. Doložit lze i nájemní smlouvou, pokud osoba v dané nemovitosti žijící, potřebuje zrušit trvalý pobyt třeba partnerovi, se kterým již nežije. Kromě tohoto je ovšem nutné také doložit důvod, proč dané osobě chcete trvalý pobyt zrušit. Sdělíte tedy, že zaniklo jeho právo k užívání nemovitosti a že ji již k bydlení nevyužívá.

Možnost zrušit trvalý pobyt na dané adrese má i ohlašovna, a to z oprávněných důvodů. Konkrétně to může být z moci úřední nebo když k tomu dostane podnět. Trvalý pobyt může ohlašovna zrušit například v případě prokázání, že byly padělány doklady, došlo k doložení nepravdivých skutečností, objekt využívaný k bydlení zanikl nebo když občan k danému objektu nemá již žádná užívací práva či jej již k bydlení nevyužívá.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: