UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je mileniál?

Pojem mileniál je termín používaný pro popis lidí narozených přibližně mezi počátkem 80. let a polovinou 90. let až začátkem roku 2000. Mileniálové jsou někdy označováni také jako generace Y, jsou potomky rodičů z generace X. Další označení je například internetová generace (iGen), generace 9/11 nebo Echo Boomers.

kdo-je-milenial
Kdo je to mileniál?

Generace mileniálů

Generace takzvaných mileniálů by se obecně dala charakterizovat jako lidé, kteří jsou velmi ekonomicky aktivní s vysokou potřebou osobního uplatnění. Současně mají na vysokém místě žebříčku hodnot i svůj osobní život, do kterého patří dobré partnerské a rodinné vztahy. Mileniálové chtějí maximálně využít možnost skloubit kariéru a rodinný život. Vyrůstají v mnohem multikulturnějším a alternativnějším prostředí než jejich rodiče. Rodiny generace mileniálů už z velké části nekopírují tradiční model otce, matky a jednoho nebo více dětí.

Tato generace je flexibilní, otevřená novým myšlenkám a je jí vlastní sociální odpovědnost. Lidé z této skupiny si už uvědomují důležitost péče o životní prostředí a často jsou to oni, kdo razí udržitelnější přístup k životu. Je to generace, která ve větší míře zažila už nástup flexibilní pracovní doby a home office, moderní technologie, vytváření virtuálních komunit apod. I proto, že tato generace má teoreticky téměř neomezené možnosti, tak také častěji mění zaměstnání i pracovní obor, než tomu bylo u předchozí generace. V následujících letech bude tato věková skupina nejpočetnější částí v populaci produktivních lidí a jsou to tedy oni, kdo hýbou pracovním trhem.

Právě výše zmíněné neomezené možnosti a velký vliv moderních technologií a sociálních síti hrají i velkou roli v tom, proč by se dalo říct, že je tato generace paradoxně méně spokojená než předchozí generace X. Lidé v generaci Y mají často velká očekávání a ambice, které nezřídka korespondují s realitou.

Pro Dudlu napsala: Martina Masopustová | Edit: Andrea B.

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: