UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je masopust?

Masopust neboli karneval (pravděpodobně z latinského „carni vale“ = sbohem masu) je tradiční třídenní svátek a zároveň období mezi Vánocemi a postní dobou před Velikonocemi. Období masopustu začíná po svátku Tří králů 6. ledna a končí s Popeleční středou, která nemá pevné datum, ale odvíjí se od data Velikonoc – stanovuje se tak, že se od data velikonoční neděle odečte 40 dnů. Masopustní doba tak může končit v období od poloviny února do začátku března.

co-je-masopust

Co je to masopust?

Svátky masopustu

Období masopustu odjakživa doprovázely bujaré oslavy plné hojnosti jídla i pití. Stěžejní byly zejména poslední tři dny masopustu, kdy se tyto oslavy konaly – masopustní neděle, pondělí a úterý. Lidově se jim říkalo „ostatky“ či „fašank“, na moravě „končiny“ nebo „voračky“. Reálně masopustní veselí začínalo již na takzvaný tučný čtvrtek neboli „tučňák“, který byl zasvěcen přípravám na nadcházející masopustní veselí.

V tento den se tradičně servíroval pokrm vepřo-knedlo-zelo, konaly se zabíjačky a lidé jedli, co hrdlo ráčilo, neboť se potřebovali posilnit před přísným čtyřicetidenním půstem, který začínal na Popeleční středu nadcházejícího týdne. Podle prastarých pověr musí člověk na tučný čtvrtek hodně jíst a pít, aby měl celý rok hodně sil. Hlavní masopustní svátek se ale konal až na masopustní úterý, které bylo vrcholem masopustu a zároveň jeho zakončením. Přesně o půlnoci pak ponocný zatroubil na trubku a ohlásil tak konec masopustních oslav a začátek postního období před Velikonocemi.

Masopustní oslavy a průvody masek

Oslavy masopustu jsou charakteristické nejen hojností jídla a pití, ale během masopustu se také konaly bujaré taneční zábavy, uzavíraly se sňatky a pořádaly se charakteristické průvody bláznivých masek. Masopustní průvody s maskami, v Evropě známé pod názvem karneval, měly zajistit plodnost a sílu po zbytek roku. Mezi tradiční masopustními maskami bychom našli například koně, medvěda, bábu s nůší, žida (pravděpodobně ze slovanského slova „dzied“ neboli děd), Turka, cikánku a mnoho dalších. Některé maškary při obchůzkách tančily s hospodyněmi, jiné vybíraly naturálie v podobě mouky a jiných surovin.

Původ masopustu

Masopust je rozšířený zejména v Evropě a v křesťanském světě obecně, svůj původ má ale zřejmě již v dobách starověku, konkrétně ve starověkém Římě. Tam se v tomto období slavil svátek jménem bakchanálie, který oslavoval římského boha vína, plodnosti a úrody Bakcha a též ho provázely bujaré oslavy plné hojnosti jídla a pití.

Masopust v Čechách

První písemné zmínky o masopustu na území Čech a Moravy bychom našli již ve 13.století, v 18.století se pak během masopustu začaly každoročně pořádat taneční zábavy, kterým se říkalo „reduty“. Tradiční masopustní průvody masek, které jsou pro oslavy masopustu typické, mají svůj původ částečně v antice, částečně v keltských tradicích. V roce 2010 pak byl český masopust zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, především pak masopustní průvody masek na Hlinecku ve východních Čechách.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si vánoční dekorace:

Pokračujte v čtení blogu: