UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je nacista a neonacista?

V moderním světě je slovo "nacista" velmi kontroverzní a mnoho lidí ho používá jako hanlivý termín pro lidi, kteří se zdají být příliš nacionalistickými nebo xenofobními. Nicméně, tento termín má skutečný historický význam a byl spojen s nacistickou stranou, která vedla Německo během druhé světové války a prováděla systematické a další zločiny proti lidstvu.

kdo-je-nacista

Neonacismus je pak označení pro současné hnutí, které se snaží obnovit ideologii nacistického režimu a jeho praktiky. Tyto skupiny se obvykle zaměřují na rasovou čistotu a nacionalismus, a často využívají násilí a šíření nenávisti proti menšinám. Ale kdo jsou lidé, kteří se hlásí k nacismu a neonacismu? A co motivuje jejich názory a chování?

Historie nacismu

Nacismus byl ideologický a politický režim, který byl vynalezen v Německu v 20. letech 20. století. V té době se Německo nacházelo v ekonomické a politické krizi po porážce v první světové válce a následném uplatňování mnoha nespravedlivých sankcí ze strany vítězných mocností. Tato situace vytvořila příležitost pro vzestup extremistických politických stran, jako byla nacistická strana.

Nacistická strana byla založena v roce 1920, kdy ji vedl Adolf Hitler. Strana se rychle stala populární a v roce 1933 se Hitler stal kancléřem Německa. Během svého režimu Hitler vedl Německo k druhé světové válce a zahájil nacistickou genocidu, která vedla k smrti milionů lidí, včetně Židů, Romů, homosexuálů, handicapovaných a jiných menšin.

Po druhé světové válce byli vůdci nacistické strany a německého režimu postaveni před soud a mnoho z nich bylo odsouzeno k trestu smrti nebo dlouhodobému vězení. Nacismus se stal symbolem zla a toho, co by nikdy nemělo být opakované. Nikdo však ale neví, jestli někdy nenastane třetí světová válka, doufejme ale, že ne.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: