UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je to kontraktor?

Kontraktor je voják, který bojuje strukturu armády vlastní země. Kontraktoři jsou vedeni a komandováni, ale nikoliv zaměstnanci jiného státu. Jsou také sestavování nebo rozděleny do skupin podle různých účelů, například do specializovaných jednotek nebo speciálních oddílů.

kdo-je-kontraktor

Kontraktoři se také hlásili konkrétnímu státu skrze své cestovní pasy a měli na sobě označení označující jejich fyzickou jednotku nebo skupinu. To může být nápis na čepici nebo odznaku na uniformě nebo jiném.

Jsou to muži, který mají vlastní zbraň a vybavení pro zvládnutí jakéhokoli rozsahu operace. Jsou vojíni, kteří můžou dostat povolání jen s důstojnickou hodností nebo mohou být povoláni do řad speciálních sil bez důstojnické hodnosti. Kontraktor je obvykle všestranným vojákem, který najde uplatnění jak ve středních letcích tak i v nejnižších složkách. Vzhledem ke svému profesionálnímu vybavení.

Kontraktoři jsou důležitou součástí armády, protože bez nich by mohlo být velmi obtížné pro vládu zavést a udržet moc nad svým územím. Kontraktoři jsou také vysláni do cizích zemí, aby pomohli s vybudováním a udržením moci tam. Kontraktoři jsou velmi školeni a dobře vyzbrojeni k tomu, aby pomohli ovládat a řídit nějaký stát nebo část světa.

Rozdělení kontraktory

Kontraktory můžeme rozdělit podle místa, kde bojují do tří skupin:

  1. Samozvanci, kteří jsou obyčejnými občany a přijali válku jako své poslání.
  2. Teroristické skupiny, které byly svrchnostmi naředěny nebo povolaly do boje proti jinému státu.
  3. Vlastní svrchnosti, které válku vyvolaly nebo podporují teroristické skupiny.


Jako rozdíl mezi kontraktorem a žoldákem

Rozdíl mezi kontraktorem a žoldákem je takový, že žoldáci jsou bojovníci, kteří bojují v jakémkoli konfliktu, kontraktoři se jen účastní konfliktů pod svojí vlajkou země. Kontraktoři jsou pracovníci, kteří vycestují do zahraničí pro výkon práce na zakázku. Zatímco žoldák je zaměstnanec pochopitelně v jednom zaměstnavateli (služebnictvě), kontraktor má tendenci mnohem častěji cestovat po světě a pracovat pro různé firmy.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: