UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je cemr?

Už jsem někdy slyšeli slovo cemr? Víte jaký má význam? Slovo cerm bylo poprvé použito kolem roku 1066. Slovo cerm vzniklo spojením slov cemer a ziemer. Význam slova cemer je záda a dolní část zad.

co-je-cemr

Význam slova ziemer je nosit na zádech. Jinými slovy lze říci, že slovo cerm doslova znamená nosit něco na zádech po dlouhou dobu.

Cemr je také velká, plochá a široká struktura lidského těla, která se nachází v horní části zad mezi pasem a rameny.

Slovo cerm má kromě tohoto významu také mnoho dalších významů jako je například

  • Krátkodobá půjčka, kterou poskytuje instituce nebo organizace na omezenou dobu (obvykle 1 rok).
  • Krátkodobá půjčka, kterou není třeba splácet až do ukončení studia na vysoké škole nebo univerzitě.

Cemr v medicíně

V medicíně se slovo cerm používá jako synonymum pro "dolní část zad" a označuje také bederní část páteře. Slovo cemr lze v lékařské terminologii použít jako přídavné jméno nebo podstatné jméno. Může být použito také jako příslovce.

Cemr je sval nacházející se v dolní části zad. Je to jeden ze svalů, které podpírají páteř a umožňují ohýbat tělo dopředu nebo dozadu. Tento sval je zodpovědný za ohýbání těla dozadu, když sedíte nebo stojíte. Tento sval můžete také použít k ohýbání dopředu, když ležíte.

Sval cemr se skládá ze tří částí:

  1. Spinalis.
  2. Dlouhého svalu.
  3. Iliocostalis.


Cemr je i rehabilitační centrum

Cemr je rehabilitační centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením po celém světě včetně České Republiky. Ročně poskytuje pomoc v domácnosti, ambulantní rehabilitaci a denní péči více než 1 400 lidem.

Hlavním cílem společnosti cemru je podporovat začlenění a účast lidí s postižením ve společnosti prostřednictvím různých typů aktivit: rekreace a volný čas, vzdělávání a odborná příprava, zaměstnání, sociální integrace a komunitní život.

Cemr má několik zařízení, včetně pobytových zařízení pro dospělé s mentálním postižením, denních center pro dospělé s tělesným postižením a děti se speciálními potřebami. Organizace má také fotbalový tým, který se účastní celostátních soutěží.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vychytávky na praní prádla:

Pokračujte v čtení blogu: