UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je foraminostenóza

Foraminostenóza je termín, kterým se v medicíně označuje zúžení meziobratlových otvorů (foramen), skrze které vystupují míšní nervy z míšního kanálu. Toto onemocnění může mít významné dopady na kvalitu života pacientů. V tomto článku se podíváme na příčiny, symptomy, diagnostiku a možnosti léčby foraminostenózy.

Co-je-foraminostenoza

Co je kombinovaná foraminostenóza?

Příčiny foraminostenózy

S přibývajícím věkem všichni ztrácíme hustotu kostí. Pokud však trpíte foraminostenózou, vaše kosti ztrácejí hustotu mnohem rychleji než normálně, což zvyšuje pravděpodobnost jejich zlomenin nebo snadného zlomení. Foramina jsou otvory v obratlích, kterými procházejí nervy z míchy ven do těla. Tyto otvory jsou vyplněny krevními cévami a lymfatickou tkání, které pomáhají vyživovat a podporovat tyto nervy při jejich průchodu.

U osob s foraminostenózou se tyto otvory zužují v důsledku dalšího růstu kosti a způsobují útlak nervových kořenů, které jimi vycházejí, což vede ke kompresivní neuropatii různého stupně v závislosti na závažnosti zúžení.

Příčina foraminostenózy není známa. Někteří vědci se domnívají, že může být způsobena genetickou vadou, nebo se může jednat o získanou poruchu. Je například možné, že foraminostenóza se může vyvinout u někoho, kdo v minulosti prodělal onemocnění, jako je tuberkulóza nebo syfilis. Někteří lidé se také domnívají, že se vznikem tohoto onemocnění může souviset vystavení toxickým chemikáliím.

Vyšetření foraminostenózy

K určení všech možných příznaků a symptomů foraminostenózy je nutné provést kompletní fyzikální vyšetření.

Konkrétní vyšetření budou záviset na příznacích a na tom, jak jsou závažné, ale mohou zahrnovat:

  • Neurologické vyšetření - při tomto vyšetření se testují reflexy, svalový tonus a rovnováha, stejně jako jeho schopnost pohybovat klouby a končetinami. Lékař se také podívá, jak dobře hýbe očima a ústy

  • Zobrazovací vyšetření - může být provedeno CT vyšetření, aby se zjistilo, zda nedošlo k poškození mozkové tkáně nebo míchy v důsledku stlačení nervů na spodině lebky(krční páteř)

  • Vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) - může být provedeno v případě podezření na zvýšený nitrolební tlak (tlak uvnitř lebky)

sportovni-vyziva

Léčba foraminostenózy

Foraminostenóza se nedá vyléčit, ale je k dispozici mnoho léčebných postupů, které pomáhají zvládat její příznaky. Pokud se příznaky stanou závažnými nebo pokud se objeví komplikace, může být nutná operace.

Konzervativní léčba

Léčba foraminostenózy se zaměřuje na zmírnění symptomů a obnovení normální funkce:

  • Konzervativní léčba - včetně léků proti bolesti, fyzioterapie a injekcí kortikosteroidů

  • Chirurgická léčba - může zahrnovat dekompresi míšního nervu nebo stabilizaci páteře

  • Alternativní terapie - akupunktura, masáže a další metody mohou pomoci zmírnit symptomyPro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: