UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je booster?

Booster je podstatné jméno a znamená podporu, povzbuzení, posilující/posilující prostředek.

co-je-booster

Co znamená booster?

Booster v technice

Booster neboli posilovač je zařízení, které zvyšuje sílu nebo výkon něčeho, nejčastěji mechanických a elektrických systémů. Boostery se používají v mnoha aplikacích, od elektroniky po raketovou techniku a od hydrauliky po automobilové motory.

V automobilech je posilovač samostatné mechanické zařízení poháněné motorem, které může řidič zapnout a krátkodobě tak zvýšit výkon motoru. Načasování, kdy je posilovač poskytnut a jak dlouho trvá, závisí na konstrukci systému. Některé systémy poskytují plný nárůst výkonu, dokud nedojde palivo, jiné poskytují plný nárůst výkonu, ale pouze po velmi krátkou dobu, aby nebyly překročeny bezpečné provozní parametry.

V elektronických obvodech je posilovač používaný ke zvýšení napětí nebo proudového zesílení elektrického signálu. To může být užitečné v případě, že původní signál byl příliš slabý, zkreslený nebo zašuměný, než aby jej ostatní součástky v obvodu dokázaly zpracovat.

Booster v medicíně

Booster je termín, který se v souvislosti s lékařstvím často používá k označení dodatečné dávky vakcíny podávané po základním očkování k posílení nebo prodloužení imunitní odpovědi organismu. Tento termín se stal běžně známým, zejména v kontextu očkování proti COVID-19, kdy některé země začaly podávat třetí (boosterovou) dávku vakcíny k posílení imunity vůči viru, zejména vzhledem k objevení se nových variant viru a k postupnému snižování účinnosti očkování v čase.

Boosterové dávky nejsou novým konceptem v oblasti očkování. Například u očkování proti tetanu se doporučuje pravidelná boosterová dávka každých několik let, aby se udržela dostatečná imunita.

Je důležité poznamenat, že potřeba a načasování boosterových dávek může záviset na typu vakcíny, cílové nemoci a dalších faktorech, jako je výskyt nových kmenů patogenu. Rozhodnutí o podávání boosterových dávek obvykle vychází z klinických studií, sledování imunitních odpovědí a epidemiologických dat.

Booster v hudbě

Booster je zařízení používané v zesilovačích pro elektrickou kytaru a baskytaru, které zvyšuje nebo zesiluje napětí signálu do zesilovače. Zesílení zvukového signálu se často používá k překonání ztráty úrovně způsobené dlouhými kabely. Zesilovač signálu může být samostatným zařízením nebo může být integrován do efektového pedálu.


Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: