UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je histiocytom?

Histiocytom je nezhoubný nádor, který se vyskytuje na kůži. Histiocyty jsou buňky, které jsou součástí imunitního systému a pomáhají bojovat proti infekcím. Nejčastěji se vyskytují v ústech a nose, ale mohou se objevit i v jiných částech těla. Histiocyty mohou také tvořit nádory, proto se histiocytomy na těle vyskytují tak často.

co-je-histiocytom

 

Co způsobuje histiocytomy?

Histiocyty jsou specializované imunitní buňky, které se nacházejí po celém těle, včetně kůže, žaludku, jater a mozku. Některé typy histiocytárních buněk obsahují granula, která obsahují enzymy sloužící k trávení bakterií a odumřelých tkání. Tyto speciální buňky pomáhají bojovat proti infekcím a zbavovat tělo odumřelých tkání. Histiocytom vzniká, když se tyto buňky nahromadí v jedné oblasti, místo aby se rozšířily po celém těle. 

Příčina tohoto hromadění není v současné době zcela objasněna, ale někteří vědci se domnívají, že se na něm podílí genetická složka. Nejčastějším typem histiocytomu je histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH), která vzniká, když se v Langerhansových buňkách nacházejících se v kostní dřeni nebo jiných tkáních objeví abnormální růst.

Existují dva hlavní typy histiocytomu - solitární a mnohočetný

  • Solitární histiocytomy jsou obvykle malé, pomalu rostoucí bulky s hladkým vnějším povrchem a centrálním jádrem buněk. Nejčastěji se vyskytují na trupu nebo končetinách, ale mohou se vyskytovat i na hlavě nebo krku.

  • Mnohočetné histiocytomy se vyskytují ve skupinách (asi 10 % případů) a mohou být větší než solitární nádory. S větší pravděpodobností rostou rychle a způsobují příznaky, jako je svědění, zánět nebo výtok z oblasti, kterou postihují.

sportovni-vyziva

Léčba histiocytomu

Léčba závisí na velikosti histiocytomu a na tom, zda je bolestivý. Menší nádory lze často s dobrým výsledkem odstranit chirurgicky. Větší nádory nebo nádory, které se vyskytují již delší dobu, mohou vyžadovat spolu s chirurgickým zákrokem radioterapii nebo chemoterapii, aby se zabránilo recidivě.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: