UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je ketamin?

Ketamin je látka, která se v medicíně užívá jako anestetikum. Pro své halucinogenní účinky se však stal i vyhledávanou pouliční drogou, známou pod názvy vitamin K nebo super K.

co-je-ketamin

Ketamin a droga

Využití ketaminu v anestezii

Jak už bylo zmíněno, ketamin se původně využíval jako anestetikum, a to jak u lidí, tak u zvířat. Patří do skupiny tzv. disociativním anestetik. Stimuluje kardiovaskulární systém a na rozdíl od jiných anestetik zvyšuje krevní tlak – to je také důvod, proč se k němu přistupuje zejména u pacientů s větší krevní ztrátou a u lidí v šokovém stavu. Aby se zmírnily halucinogenní účinky látky u lidí, podává se v kombinaci se sedativy.

Ketamin jako droga

Ketamin se od 80. let těší oblíbenosti také jako rekreační droga. Její účinky jsou velmi podobné jako u drogy LSD či PCP (andělský prach) – vyvolává halucinace a stavy, při nichž má uživatel pocit oddělení od svého vlastního těla, dále má pocit, že se vznáší a létá, své tělo necítí a nemůže se dobře pohybovat.
I proto je ketamin drogou, kterou někteří zneužívají pro své postranní úmysly, například znásilnění – oběť, která dostane tuto drogu do pití, o tom ani neví a následkem jejích účinků se nemůže bránit.

Ketamin se užívá několika způsoby – nitrožilně, kouřením nebo šňupáním.

Negativní účinky ketaminu

Stejně jako každá droga, i ketamin má celou řadu negativních účinků na zdraví. Ty se dostaví zejména při dlouhodobém užívání.

Patří mezi ně:

  • poruchy paměti
  • poruchy koncentrace
  • poškození jater
  • poškození ledvin
  • deprese
  • ...a další


Ketamin ve výzkumu

Už řadu let probíhá výzkum ketaminu. Zkoumá se, jaké by mohlo být jeho využití v oblasti léčby závislostí na jiných omamných látkách – alkoholu či heroinu. V roce 2019 byl ketamin schválen k léčbě těžké deprese a bipolární poruchy, hlavně pak u lidí, kteří mají sebevražedné sklony. Využívá se však jen u těžkých stavů.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: