UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je prevalence?

Pojem prevalence označuje počet případů nemoci nebo stavu, které se v populaci aktuálně vyskytují. Zahrnuje jak osoby, které danou nemocí nebo stavem trpí, tak osoby, které ji dříve měly, ale nyní se zotavily.

co-je-prevalence

Co je to prevalence?

Prevalence onemocnění

Prevalence se obvykle vyjadřuje v procentech a lze ji vypočítat z počtu nově hlášených případů (incidence) za určité období, např. za jeden rok. Nezahrnuje osoby, které na své onemocnění zemřely. Například pokud je v populaci 100 000 lidí během jednoho roku hlášeno 20 nových případů rakoviny, dostaneme incidenci 2 případy na 1000 obyvatel.

Pokud by v následujícím roce bylo diagnostikováno dalších 10 lidí s rakovinou - celkem tedy 30 případů - pak by to znamenalo míru výskytu 3 na 1000 (30/100 000). Prevalence se vypočítá vydělením počtu stávajících případů celkovým počtem osob v populaci (prevalence = počet stávajících případů/počet obyvatel). Prevalence nemoci se může v průběhu času měnit, protože je jí diagnostikováno více lidí a další na ni umírají.

Metody určení prevalence nemoci

  • Demografické průzkumy, které využívají statistické údaje o populaci k odhadu, jak časté jsou mezi ní určité nemoci.

  • Průzkumy mezi poskytovateli zdravotní péče, které využívají informace od lékařů a dalších zdravotnických pracovníků k odhadu, jak časté jsou konkrétní nemoci u jejich pacientů.

  • Epidemiologické studie, které sledují skupiny lidí v průběhu času a kladou jim otázky týkající se jejich zdravotního stavu.


sportovni-vyziva

Co je incidence

Prevalence se často zaměňuje s incidencí. Rozdíly mezi prevalencí a incidencí mohou být matoucí. Oba ukazatele se používají k popisu četnosti výskytu nemoci v populaci, ale děje se tak různými způsoby.

Incidence je počet nových případů za rok. Tento údaj je užitečný při porovnávání různých onemocnění, protože vám řekne, jak často se ta která nemoc v průběhu času vyskytuje.

Pokud má například jedna nemoc výskyt 2 případy na 1 000 lidí a druhá 5 případů na 1 000 lidí - přestože obě nemoci postihují 2 % populace - pak je první nemoc častější.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: