UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to moribundus?

Moribundus je latinské slovo, které v medicíně popisuje stav pacienta, který je na pokraji smrti nebo v těžkém, kritickém stavu a jehož smrt se zdá být neodvratná v blízké budoucnosti. Tedy osoba, která je moribundní, je blízko smrti a často již nereaguje na léčbu nebo resuscitaci.

co-je-to-moribundus
Co to je moribundus?(Zdroj fotky: Freepik.com)

V jakém kontextu se termín používá?

Moribundus se může vztahovat k pacientům s těžkými, často konečnými stavy onemocnění, když lékařské intervence pravděpodobně nevedou k zlepšení stavu pacienta. Může to být v důsledku těžkého traumatu, pokročilého stadia nemoci nebo selhání více orgánů.

Moribundus a lékařské rozhodování

V situacích, kdy je pacient v moribundním stavu, může lékařský tým čelit obtížným rozhodnutím ohledně další léčby. Mohou to být otázky, zda pokračovat v intenzivní léčbě, zda zahájit resuscitaci v případě zástavy srdce nebo jak dále komunikovat s rodinou pacienta. Je důležité si uvědomit, že lékařské rozhodování v těchto situacích je často komplexní a zahrnuje etické, medicínské a lidské aspekty.

sportovni-vyziva

Shrnutí závěrem

Moribundus je termín používaný v medicíně k popisu pacienta, který je na pokraji smrti. Přestože je to slovo, s nímž se většina lidí v běžném životě nesetká, v lékařském kontextu nám dává důležité informace o závažnosti stavu pacienta. Lékařský tým používá tento termín k popisu a rozhodování o nejlepší léčbě a péči pro pacienta.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: