UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to obsese?

Obsese (z latinského ob-sessio = posedlost) je psychologický termín označující neodbytné, vtíravé až chorobné myšlenky, nápady či nutkání k nějaké činnosti.

co-je-to-obsese

Co je obsese? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Obsedantní myšlenky

Obsedantní myšlenky a nutkání se mohou objevit kdykoli, obvykle za nimi však stojí určitý „spouštěč“, situace, při níž se obsese dostavují - jako příklad můžeme uvést například nutkavou potřebu vrátit se po odchodu z bytu zpět a zkontrolovat, zda je zhasnuto/vypnuté topení / sporák apod., nebo také neodbytnou potřebu umýt si ruce po kontaktu s jinou osobou.

Patří sem ale také tzv. hudební obsese, při níž se dotyčnému v hlavě stále dokola přehrává určitá melodie či píseň a není možné ji z mysli vypudit.

Obsese se projevují náhle, zcela nezávisle na vůli člověka a není možné je jakkoli ovlivnit. Těch nutkání může být spousta a čas od času se něco takového stane asi každému z nás, zvlášť třeba ve chvíli, kdy jsme nepozorní a roztržití a skutečně si nejsme jistí, zda jsme například zamkli byt. Problém nastává ve chvíli, kdy se obsedantní myšlenky a nutkání dostavují až příliš často, pravidelně a začínají neblaze narušovat náš každodenní život.

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)

S obsesemi jako takovými jde ruku v ruce obsedantně-kompulzivní porucha (OCD). Vychází z latinských výrazů ob-sessio = posedlost, a compulsum = pohánět) a jedná se o psychické onemocnění spadající do neurotických duševních poruch.

Na rozdíl od samotné obsese, při níž se dostavují nejrůznější vtíravé a nutkavé myšlenky na konkrétní činnosti, při obsedantně-kompulzivní poruše se objevují navíc i kompulze, tedy nutkavá a stále dokola se opakující jednání, činnosti nebo rituály - například neustálé mytí rukou, kontrola bytu (zamčené dveře, vypnuté spotřebiče), přerovnávání a přepočítávání věcí a další.

Tyto činnosti pak zaberou klidně i více než hodinu denně a skutečně představují problém, neboť negativně ovlivňují život člověka, který touto poruchou trpí.

sportovni-vyziva

Příčiny OCD

Příčiny obsedantně-kompulzivní poruchy nejsou doposud spolehlivě objasněny. Na vině můžou být neurobiologické faktory (nerovnováha neurotransmiteru serotoninu v mozku, genetické predispozice nebo změny mozkových funkcí). V úvahu ale přicházejí také dřívější prožitky člověka, které tuto poruchu mohou spustit, anebo naučené chování.

Léčba OCD

Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy spočívá především v medikaci – používají se antidepresiva SSRI. Dále je pak důležitá psychoterapie či kognitivně behaviorální terapie.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: