Jak seřídit přehazovačku?

jak seřídit přehazovačku a co je přehazovačka? Přehazovačka je zařízení, které umožňuje měnit převody na jízdním kole. Přesouvá řetěz z jednoho ozubeného kola na druhé.

Přehazovačka je připevněna k rámu kola a vede podél vnější strany řetězu, který je připevněn ke dvěma (nebo více) kolům. Při šlapání se přehazovačka pohybuje dopředu a dozadu a upravuje polohu řetězu tak, aby mohl správně zabírat jednotlivá ozubená kola.

Přehazovačka je součástka na jízdním kole, která mění napnutí řetězu a umožňuje měnit převody. Přehazovačka slouží k řazení převodů. Pohybuje řetězem nahoru a dolů po různých ozubených kolech na kazetě kola.

Existují dva typy přehazovaček:

Přední a zadní.

Postup jak seřídit přehazovačku

Zadní přehazovačka je ta, která přesouvá řetěz z malého na velký kroužek nebo naopak. Přední přehazovačka spolupracuje s řetězovými kroužky, aby je mohla přesouvat nahoru a dolů. Seřízení zadní přehazovačky je jednoduchý proces, který zabere jen několik minut.

Většina kol má na zadní straně klece (v místě, kde se spojují články řetězu) nastavitelný omezovací šroub. Ten omezuje, jak daleko dopředu nebo dozadu se může přehazovačka pohybovat. Pokud není správně nastaven, můžete mít problémy s řazením určitých převodů nebo dokonce s řazením vůbec!

potreby-pro-kutily

Jak nastavit zadní přehazovačku?

Nejprve se ujistěte, že je řetěz na vašem kole dostatečně napnutý, aby při řazení neprokluzoval. Pokud nevíte, jak správně napnout řetěz, podívejte se na náš návod zde: Jak seřídit napnutí řetězu na kole: Návod: Jak seřídit napnutí řetězu na kole?

Poté přeřaďte na kombinaci největšího ozubeného kola a nejmenšího kroužku a zároveň udržujte napětí na pedálech tím, že na ně budete tlačit nohama (tím udržíte napětí na řetězu). Nyní otáčejte klikou dopředu, dokud se nedostane na doraz (obvykle asi 30 stupňů za horní mrtvou středovou polohou), a pak otočte zpět.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová