UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak vypustit bojler?

Vypouštění bojleru je důležitý úkon, který pomáhá udržet váš ohřívač vody v dobrém stavu a prodlužuje jeho životnost. Následující kroky vám poskytnou podrobný průvodce, jak bezpečně a efektivně vypustit bojler.

jak-vypustit-bojler

Jak lze vypustit vodu z bojleru?

Jak vypustit vodu z bojleru

1. Vypněte napájení Před zahájením vypouštění je nezbytné vypnout napájení bojleru. U elektrických bojlerů to znamená odpojit je od elektrické sítě. U plynových bojlerů zavřete přívod plynu.

2. Připravte potřebný materiál

Budete potřebovat:

  • Hadici odolnou vůči vysokým teplotám.
  • Nádobu nebo odtok pro odvedení vody.
  • Ochranné rukavice a brýle.

3. Nechte bojler vychladnout Před začátkem vypouštění je důležité nechat vodu v bojleru vychladnout, aby nedošlo k popálení.

4. Připojte hadici Připojte hadici k vypouštěcímu ventilu bojleru. Druhý konec hadice umístěte do nádoby nebo odtoku.

5. Otevřete vypouštěcí ventil Pomalu otevřete vypouštěcí ventil. Mějte na paměti, že voda může být stále horká.

6. Vypusťte celý obsah Nechte vodu úplně vypustit. To může trvat několik minut.

7. Zavřete ventil a odpojte hadici Jakmile je bojler prázdný, zavřete ventil a odpojte hadici.

8. Napusťte bojler Napustěte bojler vodou před jeho znovu zapnutím. Ujistěte se, že je bojler plně naplněn, aby nedošlo k poškození topného prvku.

9. Zapněte bojler Po naplnění bojleru můžete znovu zapnout napájení a obnovit normální provoz.

Důležité bezpečnostní tipy

  • Nikdy nevypouštějte bojler, pokud je napájení zapnuté.
  • Používejte ochranné rukavice a brýle, aby se předešlo popálení od horké vody.
  • Pokud si nejste jisti postupem, nebojte se kontaktovat odborníka.


Tento postup vám pomůže udržet váš bojler v dobrém stavu a prodloužit jeho životnost. Pravidelné vypouštění bojleru může také přispět k účinnějšímu ohřevu vody a nižším nákladům na energie.

 
 

potreby-pro-kutily

UPOZORNĚNÍ: Vypuštění kotle je práce pro instalatéra, nikoliv pro amatéry. Špatné zapojení může vést k poškození majetku i k újmě na zdravý, proto nikdy nedělejte odborné práce na základě článků z internetu a vždy si najměte kvalifikovanou osobu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea Bělohradská

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: