UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zapojit bojler přes stykač?

Zapojení bojleru přes stykač je běžným řešením pro zajištění efektivního a bezpečného provozu tohoto zařízení. Stykač umožňuje ovládat velké zatížení, jako je bojler, přes menší ovládací obvod. Následující návod vám krok za krokem ukáže, jak správně zapojit bojler přes stykač.

jak-zapojit-bojler-pres-stykac

Jak zapojit bojler přes stykač?

Důležité bezpečnostní informace

 • Ujistěte se, že hlavní elektrický obvod je vypnutý před začátkem instalace.
 • Zapojení elektrických zařízení by mělo vždy provádět kvalifikovaný odborník. Pokud nejste obeznámeni s elektroinstalačními pracemi, doporučuje se obrátit se na profesionálního elektrikáře.


Potřebné nástroje a materiály

 • Stykač vhodný pro napětí a proud vašeho bojleru
 • Kabely a svorky pro připojení
 • Izolační pásku
 • Šroubovák
 • Kleště


Postup instalace

 1. Příprava stykače:

  • Vyberte stykač vhodný pro parametry vašeho bojleru (například 230V, 16A).
  • Ujistěte se, že má stykač dostatečnou kapacitu pro zatížení bojleru.

 2. Vypnutí elektrického proudu:

  • Před započetím práce se ujistěte, že je hlavní elektrický obvod vypnutý.

 3. Připojení napájecího kabelu bojleru k stykači:

  • Napájecí kabel bojleru připojte k výstupním svorkám stykače.

 4. Připojení ovládacího obvodu:

  • Připojte ovládací obvod (například termostat nebo spínač) k řídícím svorkám stykače.

 5. Zajištění bezpečného připojení:

  • Ujistěte se, že všechny kabely jsou pevně připojeny a izolované.

 6. Testování stykače:

  • Po zapojení obvodů zkuste stykač aktivovat a ověřte, zda se správně zapíná a vypíná.

 7. Zapojení a upevnění stykače:

  • Stykač umístěte a upevněte na vhodné místo.

 8. Kontrola a zprovoznění bojleru:

  • Po provedení instalace znovu zapněte hlavní elektrický obvod a zkontrolujte funkčnost bojleru.

potreby-pro-kutily

Správné zapojení bojleru přes stykač zajistí bezpečný a efektivní provoz vašeho zařízení. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní standardy a při nejmenších pochybnostech se obrátit na odborníka. Tento návod poskytuje základní přehled procesu, ale vždy je důležité přizpůsobit instalaci specifickým požadavkům vašeho zařízení a domácího elektrického systému.

UPOZORNĚNÍ: Zapojení bojleru je práce pro elektrikáře, nikoliv pro amatéry. Špatné zapojení může vést k poškození majetku i k újmě na zdravý, proto nikdy nedělejte odborné práce na základě článků z internetu a vždy si najměte kvalifikovanou osobu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: