UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zapojit bytový rozvaděč?

Zapojení bytového rozvaděče vyžaduje dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a norem. V každém případě je důležité před jeho zapojením zkontrolovat, zda jsou všechna potřebná zařízení (jističe, proudové chrániče a další příslušenství) správně nainstalována a připojena. Pamatujte, že pokud nejste kvalifikovaný elektrotechnik, měli byste si nechat instalaci rozvaděče provést odborníkem.

jak-zapojit-bytovy-rozvadec

Co je bytový rozvaděč

Bytový rozvaděč je zařízení umístěné v bytě nebo bytovém domě, které slouží k přivádění elektrické energie do pokojů v bytě nebo jednotlivých bytů a k zajištění bezpečnosti elektrického systému. Je to taková skříňka, v níž jsou umístěny jističe a automatické přepěťové ochrany, rozvaděče proudového chrániče a další zařízení pro zabezpečení elektrického obvodu. Bytový rozvaděč umožňuje distribuci elektrické energie od hlavního (vstupního) rozvaděče v domě ke koncovým bodům v jednotlivých bytech. Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrické sítě v bytě nebo bytovém domě je nutná správná údržba a pravidelná kontrola bytového rozvaděče.

K čemu slouží bytový rozvaděč

Bytový rozvaděč slouží k distribuci elektrické energie v bytě. Je to skříňka s pojistkami, která rozděluje elektrický proud z přívodu elektřiny na jednotlivé obvody v bytě. Rozvaděč obsahuje pojistky a vypínače, které chrání jednotlivé obvody v bytě před přetížením a zkraty.

Bytový rozvaděč také umožňuje snadnou kontrolu a údržbu elektrických obvodů v bytě. Pokud dojde k poruše na jednom z obvodů, je možné vypnout pouze jeden příslušný vypínač v rozvaděči, aniž by to mělo vliv na další obvody v bytě. To také umožňuje bezpečnou údržbu elektrické sítě v bytě třeba v případě, kdy je nutné vyměnit poškozený vodič nebo vypínač.

Instalace bytového rozvaděče je povinná a důležitá pro bezpečnost v domácnosti.

potreby-pro-kutily

Jak zapojit bytový rozvaděč?

Upozorňujeme, že instalace bytového rozvaděče by měla být provedena odborníkem, který svému řemeslu rozumí. V žádném případě se nesnažte bytový rozvaděč zapojit sami, nemáte-li potřebné znalosti a zkušenosti z oboru elektroinstalace!

Pokud ale trváte na tom, že si bytový rozvaděč zvládnete zapojit sami, zde je základní postup:

  1. Odpojte napájení elektrické sítě v bytě nebo bytovém domě.

  2. Připojte přívodní kabel k vstupnímu konektoru v rozvaděči. Přívodní kabel by měl být vhodného průřezu a typu pro maximální proudové zatížení rozvaděče.

  3. Připojte každý obvod k odpovídajícímu jističi nebo proudovému chrániči.

  4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správně utažena a jsou použity vhodné spojovací materiály.

  5. Po ujištění, že jsou všechna připojení bezpečná a správná, můžete zapojit napájení a vyzkoušet funkčnost bytového rozvaděče.

Znovu upozorňujeme:

Správné zapojení bytového rozvaděče vyžaduje odbornou znalost a zkušenosti s elektroinstalacemi. Pokud nejste zkušený elektrotechnik, měli byste se obrátit na kvalifikovaného elektrikáře, který vám pomůže se správným zapojením bytového rozvaděče.

UPOZORNĚNÍ: Zapojení bytového rozvaděče je práce pro elektrikáře, nikoliv pro amatéry. Špatné zapojení může vést k poškození majetku i k újmě na zdraví, proto nikdy nedělejte odborné práce na základě článků z internetu a vždy si najměte kvalifikovanou osobu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: