UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zapojit jistič?

Jistič je zařízení sloužící k ochraně elektrických obvodů před poškozením způsobeným přetížením nebo zkratem. Jističe jsou nezbytné v každé domácnosti, kde se běžně používají jako zdroj ochrany hlavního rozváděče elektrické energie.
Pamatujte, že zapojení jističe by měl vždy provádět odborník na elektroinstalaci. Pokud tedy nemáte v tomto oboru žádné znalosti ani zkušenosti, raději se do toho nepouštějte a pozvěte si domů elektrikáře.

jak-zapojit-jistic

K čemu slouží jistič

Jistič je elektrický ochranný prvek, který slouží k ochraně elektrických zařízení a přístrojů před přetížením a zkratem. Jistič v podstatě funguje jako přepínač, který při přetížení nebo zkratu vypne elektrický obvod a tím zabrání poškození připojených zařízení nebo dokonce vzniku požáru. Tímto způsobem zamezuje poškození elektrického zařízení a chrání také osoby v jeho blízkosti.

Elektrické jističe jsou nezbytnou součástí elektrické instalace ve většině budov a domů.

 Jak vypadá jistič

Elektrický jistič je obvykle umístěn v elektrickém rozvaděči nebo rozvodné skříni. Vypadá jako malý plastový nebo kovový přístroj s řadou vypínačů nebo páček. Každý spínač odpovídá za ochranu jednoho elektrického okruhu. Na jističi jsou obvykle také uvedeny hodnoty proudu, které daný spínač ochraňuje, a informace o vypnutí nebo zapnutí. Celkově lze říci, že elektrický jistič je vzhledem velmi podobný klasickému vypínači, ale má v sobě vestavěnou ochranu proti přetížení a zkratu.

potreby-pro-kutily


Jak zapojit jistič?

Znovu upozorňujeme, že zapojení elektrického jističe je nebezpečné a vyžaduje zkušenosti s elektrickou instalací. Pokud nevíte, jak ho zapojit a nemáte žádné znalosti v tomto oboru, obraťte se na zkušeného elektrikáře.

Pokud však máte základní znalosti elektrotechniky a příslušné vybavení, můžete postupovat následujícím způsobem:

  1. Vypněte hlavní vypínač elektrického proudu a ověřte, že na elektrickém obvodu nejsou žádné napěťové zdroje.

  2. Vyberte požadovaný jistič, který chcete zapojit do elektrického obvodu.

  3. Odpojte konektory z kabelů, které vedou do jističe.

  4. Připojte kabely k příslušným terminálům na jističi.

  5. Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně připevněny a že jsou konce kabelů bez izolace a špatně připojené.

  6. Zkontrolujte, zda je vše správně zapojeno a bezpečné, a poté zapněte hlavní vypínač.

Je velmi důležité zajistit, aby byla instalace jističe provedena správně a bezpečně

UPOZORNĚNÍ: Zapojení jističe je práce pro elektrikáře, nikoliv pro amatéry. Špatné zapojení může vést k poškození majetku i k újmě na zdravý, proto nikdy nedělejte odborné práce na základě článků z internetu a vždy si najměte kvalifikovanou osobu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: