UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zapojit lustr?

Zapojení lustru může být úkol, který si můžete zvládnout sami, pokud máte základní znalosti a nástroje. Tento článek vám poskytne jasné instrukce, jak bezpečně a efektivně zapojit lustr ve vaší domácnosti. Důležité je dodržovat bezpečnostní pokyny a pracovat opatrně.

jak-zapojit-lustr

Jak zapojit lustr se dvěma dráty?

Důležitá upozornění

 • Před zahájením práce se ujistěte, že máte vypnutý hlavní elektrický obvod.
 • Pokud nejste si jisti svými elektroinstalačními dovednostmi, vždy se obraťte na odborného elektrikáře.


Potřebné nástroje a materiály

 • Lustr
 • Šroubovák
 • Kleště
 • Lankové svorky (pokud jsou potřebné)
 • Vhodné šrouby a hmoždinky pro uchycení lustru


Postup zapojení lustru:

 1. Vypnutí elektrického proudu:

  • Ujistěte se, že jste vypnuli elektrický obvod, který napájí místo instalace lustru.

 2. Demontáž starého svítidla (pokud je potřeba):

  • Opatrně odmontujte staré svítidlo, pokud je nějaké instalováno.

 3. Příprava lustru k instalaci:

  • Sestavte lustr podle návodu výrobce, pokud ještě není sestavený.
  • Připravte elektrické vodiče lustru k připojení.

 4. Uchycení základny lustru na strop:

  • Připevněte základnu lustru na strop pomocí šroubů a hmoždinek, které jsou vhodné pro materiál vašeho stropu.

 5. Připojení elektrických vodičů:

  • Identifikujte vodiče na lustru a ve stropě (obvykle fázový (černý nebo hnědý), neutrální (modrý) a ochranný uzemňovací vodič (žlutozelený)).
  • Připojte odpovídající vodiče společně - fázový k fázovému, neutrální k neutrálnímu a uzemnění k uzemnění. Použijte lankové svorky nebo jiný bezpečný způsob spojení.

 6. Upevnění lustru na základnu:

  • Pečlivě připevněte tělo lustru na základnu, která je již uchycena na stropě.

 7. Kontrola a testování:

  • Po úspěšné instalaci zapněte elektrický obvod a otestujte funkčnost lustru.

 8. Finální úpravy:

  • Ujistěte se, že lustr je bezpečně upevněný a všechny vodiče jsou správně izolované a ukryté.

potreby-pro-kutily

UPOZORNĚNÍ: Zapojení lustru je práce pro elektrikáře, nikoliv pro amatéry. Špatné zapojení může vést k poškození majetku i k újmě na zdravý, proto nikdy nedělejte odborné práce na základě článků z internetu a vždy si najměte kvalifikovanou osobu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: