UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zapojit proudový chránič?

Proudový chránič, známý také jako jistič s proudovým ochranným spínačem (RCD - Residual Current Device), je klíčová bezpečnostní součástka v elektrických instalacích. Jeho primární úlohou je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Proudový chránič detekuje nežádoucí únikové proudy k zemi, typicky způsobené poškozením izolace nebo lidským kontaktem s elektrickým vedením. Při detekci únikového proudu proudový chránič okamžitě přeruší napájení obvodu, čímž výrazně snižuje riziko elektrického úrazu nebo požáru. 

jak-zapojit-proudovy-chranic

Jak zapojit jistič a proudový chránič?

K čemu se používá proudový chránič

Proudové chrániče se obvykle instalují v domácnostech, kancelářích a na dalších místech, kde je potřeba dodatečná ochrana proti elektrickým úrazům. Jsou nezbytné v oblastech s vysokým rizikem, jako jsou koupelny, kuchyně, venkovní prostory, a tam, kde se používají elektrické nástroje.

Jak správně zapojit proudový chránič

 1. Před započetím instalace je nezbytné vypnout hlavní napájecí zdroj. Tím zabezpečíte, že pracujete v beznapěťovém stavu.

 2. Vyberte proudový chránič s odpovídajícím jmenovitým proudem a únikovým proudem, který odpovídá specifikacím vaší elektrické instalace.

 3. Připojení vodičů:

  • Fázový Vodič (L): Fázový vodič připojte do vstupní svorky proudového chrániče.
  • Nulový Vodič (N): Nulový vodič připojte do odpovídající svorky na proudovém chrániči.
  • Ujistěte se, že jsou všechny vodiče pevně připojeny a že není žádný volný kabel.

 4. Po připojení proudového chrániče, znovu zapněte hlavní napájecí zdroj. Většina proudových chráničů má testovací tlačítko, které umožňuje ověřit, zda zařízení správně funguje. Stiskněte toto tlačítko a ujistěte se, že dojde k vypnutí chrániče.

 5. Pravidelně testujte a kontrolujte funkčnost proudového chrániče, abyste zajistili jeho spolehlivou a bezpečnou funkci.

potreby-pro-kutily

Bezpečnostní upozornění

Práce s elektrickými instalacemi může být nebezpečná a vyžaduje si odpovídající znalosti a dovednosti. Pokud nejste elektrikář nebo nemáte zkušenosti s instalací elektrických zařízení, vždy se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Správná instalace a údržba proudového chrániče jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti v domácnosti nebo na pracovišti.

UPOZORNĚNÍ: Zapojení proudového chrániče je práce pro elektrikáře, nikoliv pro amatéry. Špatné zapojení může vést k poškození majetku i k újmě na zdravý, proto nikdy nedělejte odborné práce na základě článků z internetu a vždy si najměte kvalifikovanou osobu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: