Jak zapojit proudový chránič?

Víte, jak zapojit proudový chránič? A co je vlastně proudový chránič? Proudový chránič je zařízení, které slouží k ochraně zařízení před proudovými špičkami a přepětím. Je také známý jako přepěťový chránič nebo zařízení pro potlačení přepětí.

jak-zapojit-proudovy-chranic

Toto zařízení má dvě hlavní funkce

Chrání elektrická zařízení před napěťovými špičkami, což jsou krátkodobé impulsy vysokého napětí, které mohou poškodit nebo zničit elektronická zařízení. K těmto špičkám dochází při náhlé změně v dodávce elektrické energie. Špička může být způsobena úderem blesku, vadnou elektroinstalací nebo dokonce zapnutím spotřebiče, který vyžaduje větší výkon, než jaký může obvod poskytnout.

Chrání před nízkofrekvenčním šumem (LFN), který zahrnuje hučení, bzučení a cvakání, které způsobují motory a jiná elektrická zařízení. Proudový chránič funguje tak, že tyto nežádoucí frekvence filtruje, takže se nedostanou k vašemu zařízení. Proudové chrániče jsou obvykle dimenzovány na 15 A nebo 20 A. Mají šroubové svorky nebo rychlospojky (push-in) a mohou být instalovány v obou směrech na elektroinstalačním zařízení, které chrání.

potreby-pro-kutily

Jak připojit proudový chránič?

  1. Připojte proudový chránič k zemnicí tyči. Zemnicí tyč by měla být instalována alespoň 17 cm do země a měla by být vyrobena z mědi nebo pozinkované oceli.
  2. Připojte zemnicí vodič od proudového chrániče k zemnicí tyči pomocí izolovaného měděného vodiče. Tento drát by měl mít minimálně 12 mm a minimální délku 300 cm. Pokud používáte více než jeden proudový chránič, propojte je všechny dohromady dalším izolovaným měděným vodičem, který má minimálně 16 mm a minimální délku 300 cm.
  3. Připojte každý svorkový šroub na proudovém chrániči k elektrické zásuvce ve vaší domácnosti nebo firmě tak, že do každého otvoru pro svorkový šroub vložíte izolovaný měděný vodič a omotáte ho kolem svorkového šroubu ve směru hodinových ručiček, dokud nepůjde dál.


Dbejte na to, abyste tyto spoje příliš neutahovali, jinak by mohlo dojít k jejich poškození!

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová