Jak zapojit spínací relé?

Jak zapojit spínací relé? A co je vlastně spínací relé? Spínací relé, známé také jako stykač, je zařízení, které umožňuje ovládat velkou elektrickou zátěž (například motor) pomocí stejnosměrného napájení o nízkém napětí.

jak-zapojit-spinaci-rele

Relé lze nastavit tak, aby bylo aktivováno elektromagnetem nebo pouhým stisknutím tlačítka na relé. Relé má dvě sady kontaktů: jednu sadu normálně sepnutých kontaktů (N-C) a jednu sadu normálně rozepnutých kontaktů (N-O).

Když chcete něco zapnout, přivedete na jednu sadu kontaktů napětí 12 V a na druhou sadu zem (0 V). Tím se aktivuje cívka elektromagnetu uvnitř relé, které pak sepne svou vlastní sadu kontaktů. Tyto nové kontakty uzavřou obvod a umožní, aby jimi protékal proud do jakéhokoli zařízení, které jste k nim připojili.

Jakmile jsou tyto nyní sepnuté kontakty na svém místě, zůstanou sepnuté, dokud od nich neodpojíte napájení. Pokud byste například přivedli 12 V na jednu stranu a 0 V na druhou stranu vašeho relé, jak je popsáno výše, a poté odpojili napájení z těchto dvou bodů, vaše relé by zůstalo aktivní, i když by jím již neprotékal žádný proud, protože jeho elektromagnet by byl stále napájen z vnitřní sady baterií.

potreby-pro-kutily

Jak zapojit spínací relé?

  • Při zapojování spínacího relé musíte nejprve určit, jaký typ zařízení bude obvod ovládat.
  • Některá zařízení vyžadují střídavé napětí, zatímco jiná vyžadují stejnosměrné napětí.
  • Pokud vaše zařízení vyžaduje střídavé napětí (např. žárovka), budete muset zapojit obvod tak, aby pracoval se střídavým proudem.
  • Pokud vaše zařízení vyžaduje stejnosměrné napětí (například LED žárovka), musíte zapojit obvod tak, aby pracoval se stejnosměrným proudem.
  • Jakmile určíte, jaký typ proudu vaše zařízení potřebuje, připojte kladný a záporný vodič ze zdroje napájení (např. baterie) k odpovídajícím svorkám na spínací skříňce nebo krytu. Tyto dva vodiče by měly být při použití spínací skříňky nebo krytu vždy propojeny, protože zajišťují, že do vaší spínací skříňky nebo krytu jde vždy dostatečné množství energie.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová