Co je in vitro?

In vitro je latinský výraz, který lze doslova přeložit jako "ve skle", přeneseně pak také "ve zkumavce". Jedná se o odborný medicínský termín označující biologické experimenty prováděné mimo živé tělo, tedy ve zkumavkách a Petriho miskách za použití kultivačního média.

co-je-in-vitro

Co znamená "in vitro"?

Výraz "in vitro" je nejčastěji spojován s umělým oplodněním (IVF = in vitro fertilisation), což je běžná forma asistované reprodukce používaná k léčbě neplodnosti párů, u nichž selhaly ostatní metody, například hormonální terapie nebo nitroděložní inseminace. IVF je lékařský zákrok, při němž jsou z vaječníků ženy odebrána zralá vajíčka, která jsou následně oplodněna spermiemi mimo dělohu. Oplodněná vajíčka neboli embrya jsou nakonec přenesena do dělohy. 

detske-zbozi

Jak probíhá IVF?

  • IVF zahrnuje odběr vajíček z vaječníků a jejich umístění do kultivační misky spolu se spermiemi, aby mohla být oplodněna.
  • Každé embryo je pak během ambulantního chirurgického zákroku přeneseno zpět do dělohy ženy přes děložní čípek.
  • Během první části procesu budete užívat hormony, které stimulují vaše vaječníky k produkci více vajíček najednou - to obvykle vede k produkci přibližně 10-15 vajíček za cyklus (i když některé ženy produkují méně).
  • Projdete několika cykly, dokud se neshromáždí dostatek kvalitních vajíček pro implantaci. Během každého cyklu budete dostávat injekce léků, jako je folikuly stimulující hormon (FSH).

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si hračky pro děti:

Pokračujte v čtení blogu: