Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Co je PR?

Zkratka PR je odvozena od anglického „public relations“, jenž je marketingovým oborem zabývajícím se budováním image a zlepšování vnímání značky veřejností, a to ve prospěch konkrétní osoby či subjektu. Na rozdíl od reklamy, PR je obousměrný proces, kdežto reklama je proces pouze jednosměrný s cílem přesvědči zákazníka aby si produkt nebo službu zakoupil.

co-je-pr

Co znamená PR (Zdroj fotky: Freepik.com)

Jak vznikla zkratka PR?

Pojem PR jako takový je známý již od roku 1987, kdy byl poprvé použit v USA, a to konkrétně v době, kdy byl kladen důraz na komunikaci mezi organizacemi a zákazníky. PR je dlouhodobým procesem, ve kterém se zaměřuje na poskytování informací o firmě a jí nabízených produktech či službách. Součástí je i získávání zpětné vazby od veřejnosti. Díky tomuto tak dochází ke zlepšování a udržování vzájemných vztahů. Klíčová je v tomto případě obousměrná komunikace.

V oblasti Public Relations se veřejnost dále člení na vnitřní a vnější. Tou vnitřní jsou myšleni zaměstnanci firmy a vnější veřejností jsou pak myšleni ostatní, tj. zákazníci, dodavatelé nebo také investoři. Na PR se ve firmě zaměřuje speciální oddělení nebo je také možnost využívat k tomuto účelu speciální agentury. Tyto PR agentury v rámci České republiky sdružuje i speciální organizace.

darky-pro-ajtaky

A jaké vlastně PR přináší výhody?

Konkrétně je to zlepšování image firmy a zvýšení její důvěryhodnosti napříč zákazníky. S tím souvisí i dlouhodobé udržování reputace a dobrého jména firmy. Mezi cíle, kterých chce PR dosáhnout pak patří vyvolání zájmu u lidí, přesvědčení veřejnosti, podpora určitého jednání nebo i podpora prodeje.

PR je důležité z toho důvodu, aby zákazníci důvěřovali nabízeným produktům a službám. Také i proto, aby došlo ke zlepšení viditelnosti a budování vztahů se zákazníky. PR manažer také pomáhá negovat případnou nedůvěru v nabízené produkty a služby.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: