Co je abusus?

Abusus je latinský název pro zneužívání omamných a psychotropních látek, tedy drog, alkoholu nebo cigaret. Termín se používá především v lékařství, můžete se s ním setkat ve zdravotnické dokumentaci či lékařské zprávě, kterou dostanete po vyšetření například na pohotovosti nebo některém specializovaném pracovišti.

co-je-abusus

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Proč se abusus zjišťuje

Zjišťování užívání návykových látek nebo dokonce závislostí na nich je běžným postupem při sběru anamnestických dat v každém zdravotnickém zařízení. Důkladná anamnéza je součástí každého lékařského vyšetření i příjmu pacienta k hospitalizaci v nemocnici a jejím úkolem je zjistit obecné informace o konkrétním člověku. Zjišťuje se tak například anamnéza farmakologická (tedy zda a jaké léky dotyčný užívá), gynekologická (u žen), alergická (zejména lékové či potravinové alergie), dále operace, ale také případné závislosti a užívání návykových látek – abusus (kouření, alkohol, případně drogy).

Pokud tedy někdy v lékařské zprávě narazíte na spojení „abusus neguje“, znamená to v překladu, že neužíváte žádné návykové látky. Případně tam může stát „abusus alkoholu a podobně. Zjišťování možných závislostí je důležité zejména z toho důvodu, že zdravotníkům pomáhá komplexně pochopit potíže daného člověka, které mohou ze závislosti buď přímo vyplývat nebo je závislost může zhoršovat.

Abusus alkoholu

Pravidelná konzumace alkoholu a navíc ve větší míře může jak známo vést až k závislosti na něm, tedy k alkoholismu. V naší zemi se jedná o poměrně rozšířený problém, který má dopad nejen na zdraví člověka, ale potažmo i na jeho rodinné vztahy a pracovní a sociální život. Alkoholismus lze léčit v protialkoholní léčebně, kde je třeba dodržovat přísná pravidla a po propuštění se až do konce života vyhýbat alkoholu.

Abychom byli přesní, alkoholismus není možné vyléčit v pravém slova smyslu, závislost se může kdykoli znovu rozjet, a to klidně jen po jednom jediném loku alkoholu. Člověk, který se léčil ze závislosti na alkoholu je tak až do konce života takzvaným „abstinujícím alkoholikem“, nikoli „vyléčeným alkoholikem“.

antistresove-hracky

Abusus drog

Drogová závislost je stejně velkým, ne-li větším problémem než jiné závislosti. Mezi návykové látky patří jak tvrdé drogy, jejichž užívání je trestné (amfetamin, kokain, heroin, apod.), tak i nejrůznější návykové léky, například opioidy, benzodiazepiny, barbituráty apod. Drogy mají těžký dopad na tělesné zdraví uživatele, protože nenávratně poškozují orgány a také stojí za případným antisociálním chováním, které mohou přímo vyvolat.

Jsou-li drogy užívány dlouhodobě, mohou dokonce způsobit nevratné změny osobnosti. Když do toho člověk jednou tak říkajíc „spadne“, je velmi těžké se závislosti zbavit, protože léčba a abstinence s sebou nese potíže psychické i fyzické, v posledním stadiu závislosti už tak u těžce závislého uživatele nejde o potěšení, které mu droga zpočátku přinášela, ale o pouhé zastavení bolestí a schopnosti relativně „normálně“ fungovat. Léčba drogové závislosti je velmi drastická, ale nutná. Člověk, který toto období překoná, se pak musí vyhýbat prostředí a lidem, které ho s drogami spojovali.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: