UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to schizofrenie a kdo je to schizofrenik?

Určitě jste někdy slyšeli o nemoci, která se jmenuje schizofrenie. Je to nemoc, kterou můžeme zařadit do duševních poruch. Schizofrenie se nejčastěji projevuje sluchovými halucinacemi, přičemž nemocný není schopen rozpoznat realitu. Ruku v ruce jde se schizofrenií také zmatená řeč a přemýšlení. A co má na takovou nemoc vliv?

co-je-to-schizofrenie-a-kdo-je-to-schizofrenik
 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Jak vzniká schizofrenie?

  1. Dědičnost (geny) - pokud má někdo v rodině schizofrenii, je bohužel mnohem větší pravděpodobnost výskytu i u dalších členů rodiny.
  2. Prostředí, ve kterém jedinec žije - jedinec s problémy v dětství jako například rozvrácená rodina, psychickými problémy, trauma z dětství má mnohem větší riziko výskytu schizofrenie.
  3. Omamné látky - drogy: Prokázalo se, že i užívání omamných látek jako jsou drogy mají velký podíl na vzniku schizofrenie. Kromě vzniku schizofrenie se také může objevit výskyt psychotických poruch způsobených právě v důsledku užívání drogy.

Jak se schizofrenie léčí?

Léčí se samozřejmě léky, odborně se nazývají antipsychotika. Je také velmi dobré, pokud má kolem sebe schizofrenik psychickou podporu a lidi, kteří ho mají rádi. Někdy ale může být schizofrenie opravdu hodně nebezpečná, zvlášť pokud schizofrenik přestane brát prášky.

antistresove-hracky

V čem spočívá nebezpečí schizofrenie?

Jak už jsme si řekli, schizofrenie se projevuje sluchovými halucinacemi a bludy. V případě, že nemocný nebere prášky, halucinace nejsou potlačeny a dochází k tomu, že nemocný slyší hlasy, které mu říkají něco, co není pravda. Například že člověk, který je s ním v místnosti, ho chce zabít.

Nemocný pak trpí touto utkvělou představou a na základě ní chce na druhého člověka zaútočit. V tomto spočívá nebezpečí schizofrenie a proto je dobré ji odhalit co nejdříve. Pokud slyšíte hlasy a projevují se u vás halucinace, je dobré navštívit lékaře.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: