Co je haptika?

Haptika, z řeckého slova „haptein“ neboli „dotýkat se“ je jedním z druhů takzvané neverbální komunikace. Je to kontakt hmatem, při němž dochází ke komunikaci mezi lidmi prostřednictvím tělesného kontaktu. Patří sem doteky všeho druhu – podání ruky, pohlazení, poplácání, objetí či polibek. Termín „haptika“ zavedl do sociální psychologie lingvista William Austin.

co-je-haptika

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Haptický kontakt má mnoho podob a významů, pomocí fyzického kontaktu můžeme vyjadřovat náklonnost i nepřátelství, doteky jsou pravděpodobně tou nejprimitivnější formou mezilidské komunikace vůbec, a to hlavně proto, že jsou velmi snadno čitelné a rozpoznatelné.

Komunikace hmatem se dokonce vyvíjí ještě mnohem dříve než jakýkoli jiný druh komunikace, dotekové podněty je schopen vnímat již plod v děloze a po narození je právě dotek jednou z nejdůležitějších potřeb miminka. 

Haptika zahrnuje spoustu druhů doteků:

  1. Podle typu doteku - dotek přímý – kontakt kůže na kůži a dotek nepřímý – kontakt například holé ruky na oblečenou část těla jiné osoby (např. pohlazení přes tričko)
  2. Podle významu / úmyslu - dotek přátelský – pohlazení, polibek, poplácání po rameni a dotek nepřátelský – pohlavek, facka, nakopnutí, a další agresivní počiny
  3. Podle typu objektu - dotek druhé osoby/směrem na druhou osobu a dotek sám sobě (sebehaptika) – ta může prozradit mnoho informací o dotyčné osobě (například křížení nohou či dlaní poukazuje na nervozitu apod.)

antistresove-hracky

Význam haptiky

Taktilní kontakt neboli jednoduše dotek je v mezilidské komunikaci a vztazích velmi důležitý, dokonce důležitější než bychom si mohli myslet. Fyzický kontakt s druhými, hlavně blízkými lidmi, je důležitý pro všechny lidské bytosti bez rozdílu věku a ve chvíli, kdy se nám ho nedostává nebo ne v takové míře, jak bychom potřebovali, dochází k fyzickému i psychickému strádání označovanému jako taktilní senzorická deprivace.

Haptika jako způsob neverbální komunikace se pak samozřejmě liší podle kulturního prostředí či osobních hranic každého člověka.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: