Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Kdo je pacifista a co je pacifismus?

Pacifismus je názorový postoj odmítající jakékoli násilí a válku. Je stavěn na přesvědčení, že každý konflikt, ať už vnitrostátní či mezinárodní, je možné řešit mírovou cestou, a to za jakýchkoliv okolností. Pacifista je tedy člověk, který zarytě odmítá válku a násilí jako cestu k řešení jakéhokoliv sporu, ale za všech podmínek hledá smiřující cestu. Nesouhlasí ani s osvobozeneckými válkami.

kdo-je-pacifista-a-co-je-pacifismus

Kdo je to pacifista? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je pacifismus

Důvody pacifistického postoje mohou být buď náboženské nebo humanistické. Základním přesvědčením všech pacifistů je, že válečné konflikty a násilí jsou nemorální a pro dosažení míru je zapotřebí především mravní osvěta. Věří, že cena zaplacená za válku je a bude vždy mnohem vyšší než přínosy války.

Pacifismus byl nejvíce rozšířený ve 20. a 30. letech minulého století, nejvíce ve Velké Británii a Francii. Byl přímou odezvou na zkušenosti z tzv. Velké války (první světové války). Politika appeasementu, jak se dnes nazývá pacifistická politika tehdejší doby, charakteristická svými ústupky agresivním požadavkům států s nedemokratickými režimy vlády, však nakonec přinesla úplně opačné výsledky – paradoxně pomohla rozdmýchat další a mnohem větší válečný konflikt – druhou světovou válku.

Politika appeasementu

Hlavní myšlenkou politiky appeasementu totiž bylo dát agresorovi vše, co požaduje s tím, že ho to uklidní a stáhne se. To se ovšem ukázalo jako zcela liché, protože tehdejší německý diktátor Adolf Hitler své útoky nakonec stejně vystupňoval a rozpoutal tím válku.

antistresove-hracky

Křesťanský pacifismus

Křesťanský pacifismus je teologický směr pacifismu. Zastává názor, že jakákoliv forma násilí je v rozporu s křesťanskou vírou (což ostatně napovídá už sám název). Podle křesťanských pacifistů byl už sám Ježíš Kristus pacifistou, který šel svým následovníkům příkladem a učil o lásce k bližnímu. Důkazem je pak samotná Bible, kde se o Ježíšovi píše jako o tvůrci pokoje.

V Čechách pak byl pravděpodobně prvním historicky doloženým pacifistou teolog, spisovatel a překladatel Petr Chelčický, který s odkazem na biblická evangelia ve svých spisech otevřeně odmítal válku, násilí a také trest smrti. Jeho spisy později významně ovlivnily i další velikány, kteří zastávali pacifistický postoj – Lva Nikolajeviče Tolstého, Mahátmu Gándhího, Martina Luthera Kinga, T.G.Masaryka či Nelsona Mandelu.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: