UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je sufražetka?

Sufražetky byly představitelky hnutí, které bojovalo za volební právo žen. Zformovalo se na samém počátku 20. století a přestože bylo na tyto bojovnice pohlíženo s despektem a pojmenování „sufražetka“ bylo spíše hanlivé a posměšné, moderní společnost jim vděčí za hodně – ve Velké Británii bylo volební právo pro ženy uzákoněno roku 1918 a v USA o dva roky později. Hnutí sufražetek se dostalo i k nám do Čech, kde bylo volební právo uzákoněno roku 1919 a ústavou byly roku 1920 ženy zcela zrovnoprávněny.

kdo-je-sufrazetka

Kdo je to sufražetka? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Původ slova sufražetka

Pojem sufražetka je odvozen od anglického slova „suffrage“, které v překladu znamená "volební právo". Hnutí sufražetek je pevně spjato především s Velkou Británií, kde také roku 1900 vzniklo. Snahy a tendence umožnit zúčastnit se voleb a být volena také ženám se ale poprvé objevily mnohem dříve, a sice roku 1789 ve Francii, kde však nepadly na úrodnou půdu.

Ve Velké Británii pak vznikla roku 1903 Women´s Social and Political Union, zkráceně WSPU (Ženská sociální a politická unie), která začala sdružovat ženy volající po rovnoprávnosti a volebním právu. Tehdy se jim také začalo říkat posměšně „sufražetky“, ovšem ony toto pojmenování přijaly hrdě za své a ve svých aktivitách a bojích pokračovaly. Hnutí sufražetek se postupně dostalo i do USA a nakonec do celého světa.

Působení sufražetek

Sufražetky bojovaly za volební právo žen opravdu neústupně a kromě tlaku na parlament a pořádání protestních akcí se uchylovaly i k radikálnějším krokům – způsobovaly výtržnosti, blokovaly dopravu, apod..

Pokud se ženy za své činy dostaly do vězení, mnohdy se uchýlily k protestní hladovce, která dříve či později vedla k jejich propuštění ze zdravotních důvodů, neboť se úřady bály, aby tyto ženy nezemřely a následně se nestaly mučednicemi. Později se pak věznice uchylovaly až k nucenému krmení násilnou formou.

Sufražetky versus sufražistky

Ne každá bojovnice za volební právo žen ale byla sufražetka. Existovaly totiž ještě takzvané „sufražistky“. A jaký je v tom rozdíl? Sufražistky byly na rozdíl od sufražetek ve svých aktivitách a bojích umírněné a nesahaly k radikálním a mnohdy až agresivním metodám politického boje.

antistresove-hracky

Sufražetky v Čechách

Jak už bylo řečeno a jak je dnes zřejmé, hnutí sufražetek proniklo i k nám. V českém tisku se pojem „sufražetka“ poprvé objevil roku 1910 a stejně jako v jiných částech světa byly ženské bojovnice zpočátku vysmívané a opovrhované. České ženy však patřily k oněm umírněným aktivistkám, nepodnikaly žádné násilné akce, ale do politiky pronikaly klidně. Jak to dopadlo, všichni víme – díky sufražetkám i sufražistkám dnes mají ženy právo volit a být voleny a za to jim patří velký dík.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: