UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je epos?

Epos můžeme jednoduše popsat jako rozsáhlou veršovanou epickou báseň. S eposem se můžete také setkat na škole, a pokud navíc máte už větší děti tak jim můžete pomoci s tímto úkolem, který jim paní učitelka zadala. Každý správný rodič tak svému dítěti milé rád vysvětlí, co je to epos, a pokud ne tak stačí vyhledat pomoci internetu, kde jsou také potřebné ukázky.

co-je-epos

Epos nám tedy také zpravidla vypráví o hrdinských činech, a proto se také můžete dočíst například o hrdinském eposu. Určitě můžete znát sumerský epos o Gilgamešovi. Samozřejmě se také eposy dělí i podle tematiky.

Jak jsme již zmiňovali, tak máme tedy hrdinský epos, další je historický, romantický, duchovní apod. Vztahuje se do toho také antická literatura, kterou rozdělujeme na řeckou a římskou.

Homér byl autorem nejstarších dochovaných eposů, a byl to řecký básník. Jako příklad nám může také posloužit dobrodružný epos Odyssea. Jak můžeme tedy poznat homérský epos?

Podle těchto znaků, jakými jsou: bohatá dějovost – více dějových linií a příběhy mnoha postav, hlavními postavami jsou výjimeční hrdinové atd.
Tyto bližších informace si můžete dočíst nejen v učebnicích, ale také na webových portálech, které se zabývají českým jazykem. Oproti tomu máme ještě římskou literaturu, kde máme epos Aeneis, který je inspirovaný Homérovou Iliadou.

Všechny tyto zajímavosti stojí za to, pokud si chcete něco zajímavého přečíst na večer nebo tak pomoci svým dětem. Nemusí jít rovnou o úkol, ale můžete se o tyto věci zajímat i ve svém volném času kdy budete mít také plusové body nejen pro sebe, ale také třeba někoho mile překvapíte svými znalostmi.
Ať už se jedná o literaturu, dějepis nebo něco zcela jiného, člověk by neměl zapomínat na to, že je sice moderní doba a můžeme si dohledat prakticky cokoliv na svém chytrém mobilu, ale klasická kniha nám nebude ničit náš zrak a budeme tak i lépe číst.

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: