UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je Green deal?

European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu je politická iniciativa Evropské komise, v níž se zavázalo všech 27 členských států Evropské unie k dosažení toho, aby byla Evropa v roce 2050 klimaticky neutrální.

co-je-green-deal

Co je to green deal?

Cíle Green dealu

Hlavním cílem Zelené dohody pro Evropu je klimatická neutralita v roce 2050, kdy bude Evropa v daném roce prvním klimaticky neutrálním blokem na světě. Jednotlivé dílčí cíle se pak týkají různých činností a oborů – stavebnictví, dopravy, energetiky, hospodářství nebo biodiverzity. Emise skleníkových plynů do atmosféry mají za následek dlouhodobou změnu klimatu, kdy se naše planeta neustále otepluje. To se projevuje zejména větším a větším suchem, letními vlnami veder, neúrodou a finančními ztrátami v řádech miliard korun. Green deal se zaměřuje nejen na klimatickou neutralitu, ale také na podporu biodiverzity a ochranu životního prostředí.

Zelená dohoda pro Evropu byla představena v roce 2019 a na jejím základě byl roku 2021 přijat Evropský klimatický zákon, který dává cílům dohody legislativní platnost. V témže roce byl pak přijat také balíček návrhů Fit for 55, které mají dopomoci k tomu, aby bylo do konce této dekády, tedy do roku 2030, dosaženo snížení emisí skleníkových plynů o 55%.

Pařížská dohoda

Zelená dohoda pro Evropu vychází z Pařížské dohody uzavřené v roce 2015. Ta je součástí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a má za cíl omezit emise skleníkových plynů po roce 2020 a udržet celkové ohřívání naší pod hranicí 2°C, všech 193 států světa, které se k plnění dohody zavázaly, bude usilovat o to, aby oteplování planety pokud možno nepřekročilo hranici 1,5°C.

Klimatická neutralita

Klimatická nebo také uhlíková neutralita reálně znamená, že stát či firma, které se k ní zavázaly, nepřidávají a ani neubírají žádné skleníkové plyny z ovzduší. Jinak se jí říká také „net-zero“ neboli v překladu „čistá nula“, což odkazuje na skutečnost, že stát nebo firma z atmosféry odstraňuje stejné množství skleníkových plynů, jako do ní vypouští.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: