UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je prvek a jak se naučit periodickou tabulku prvků?

Prvek je chemická látka, která se skládá z atomů stejného druhu, tedy se stejným protonovým číslem. Uspořádání všech těchto prvků nabízí přehledná periodická tabulka prvků.

co-je-prvek

Periodická tabulka prvků jednoduchou a přehlednou formou nabízí zobrazení chemických prvků. Ty jsou rozděleny do vodorovných řad a svislých sloupců. Těmto vodorovným řadám se říká periody a svislým sloupcům pak skupiny prvků. Periody jsou seřazeny vzestupně, a to podle protonového čísla. Ve skupinách prvků se pak nachází prvky s podobnými chemickými vlastnostmi.

Výuková tabulka je nezbytnou součástí při výuce chemie na školách. Obsahuje všech 118 chemických prvků, které se vyskytují na naší planetě. Prvky jsou v ní rozděleny na nekovy, kovy alkalických zemin, halogeny, přechodné kovy, polokovy, kovy a vzácné plyny.

Každý chemický prvek má u sebe kromě českého názvu i název latinský a také svoji zkratku. Dále je uvedeno oxidační číslo, elektronegativita, protonové číslo, relativní atomová hmotnost a obsazenost elektronových vrstev. Koncovky římských číslic od I-VII mají koncovky názvu -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ečný, - ičný, -ový, -istý, -ičelý.

Potřebujete se naučit periodickou tabulku prvků a nevíte jak na to? Latinské názvy a zkratky jednotlivých chemických prvků v periodické tabulce prvků se můžete naučit nazpaměť anebo k tomu můžete využít některé mimotechnické pomůcky. Protože mozek má občas problém vštípit si do paměti důležité věci, ale nějaké ty blbinky si zapamatujeme snáze, jsou takové pomůcky dobrým řešením.

Například pod zkratkou Cu neboli cuprum nalezneme měď. Mimotechnickou pomůckou je pak „Z měděného okapu se sype Cukr. A takových pomůcek je mnohem více. Záleží tedy na vás, jaká forma učení vám konkrétně bude vyhovovat.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: