UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je ramadán?

Pokud vycestujete do muslimských zemí během posvátného měsíce, pak je to v období ramadánu. Co je ramadán a co je pro něj typické? Ramadán je nejdůležitějším měsícem v islámském kalendáři vůbec. Během tohoto období věřící lidé tráví více čas modlitbami.

co-je-ramadan

Datum ramadánu se s každým rokem mění. Třeba pro rok 2022 to bylo období od 2. dubna do 2. května. Přesný termín pro daný rok bývá s předstihem oznámen. Období ramadánu pak končí oslavami, které přerušují období půstu.

A jak samotný ramadán prožívají muslimové? Vše je viditelné na první pohled. Ruch měst najednou jako by se zastavil, muslimové se více věnují rozjímání a modlitbám. Zaměřují se více na duchovno a posílení sebe sama. Typické jsou i dobročinné akce a soucítění s těmi, kteří to nejvíce potřebují.

Ramadán poznamenávají také ulice měst. Ty jsou vyzdobené a konají se také zábavné večerní akce. Otevírací doby obchodů a obchodních center bývají ve valné většině prodlužovány a konají se i výprodeje.

Ramadán je nejposvátnějším obdobím roku a je spojený s půstem. Kromě toho, že by se během ramadánu měli muslimové v průběhu dne vzdát jídla a pití, není dovolené ani kouření, žvýkání nebo třeba hádky a pomlouvání. Místo toho se zaměřují na duchovno a čtení Koránu. To by mělo pomoci ke zkrocení emocí a přiblížení se Alláhovi.

Před úsvitem muslimové začínají konzumovat tzv. suhúr a po něm následuje celodenní půst. Po západu slunce pak následuje konzumace velkolepé večeře, tzv. iftár. Konec půstu každý den oznamuje volání z mešity. Život v období ramadánu zkrátka začíná až po setmění, kdy ožívají ulice měst, konají se oslavy a velkolepé akce.

A jak byste se měli jako turisté chovat v období ramadánu během návštěvy některé z muslimských zemí? Ženy by neměly nosit vyzývavé oblečení. Vyhnout byste se měli konzumaci jídla nebo kouření na veřejnosti. Jíst je ovšem možné na nádražích a letištích.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: