UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je supercela?

Počasí s sebou přináší také různé jevy, které mnohdy mohou mít až fatální důsledky na životech a zdraví lidí, stejně tak i na majetku. Existuje mnoho typů bouří. Jednou takovou je i supercela. Co je supercela a čím se vyznačuje?

co-je-supercela

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Supercela neboli supercelární bouře je typem tzv. konvektivní bouře a je tvořená jednou mohutnou bouřkou. Je typická tím, že část této bouře rotuje kolem své vertikální osy. To se stává hlavě v oblastech silného vzestupného proudu. Supercely jsou spojené s intenzivními elektrickými bleskovými výboji a také s prudkými přívalovými dešti nebo krupobitím. Takové krupobití může být i hodně silné a kroupy velké, konkrétně kolem 2 cm, v některých případech dokonce i větších než 5 cm. V souvislosti se supercelami dochází také čím dál častěji ke vzniku ničivých tornád.

Supercely se dále dělí na několik poddruhů. Jedním z nich je tzv. LP supercela. Ta je typická slabými dešťovými srážkami a obřími kroupami. Dalším typem je tzv. CS supercela, pro kterou je typická vysoká produkce tornád a také silná krupobití. Třetím typem je HP supercela. Ta se vyznačuje dominantním sestupným proudem, větších rozměrů a hrozivým vzhledem. Přichází často v kombinaci s velkými lijáky, silnými vichřicemi, krupobitím a tornád nevyjímaje.

Na rozdíl od běžných bouřek jsou supercely od nich více izolované a vyznačují se i mnohem delší životností. Většinou trvají 2-4 hodiny, ale nejsou výjimkou ani supercely trvající 10 hodin a déle. Bouřková oblaka dosahují výšky až 20 km a typické je pro ně odklon jejich pohybu od směru větru.

Supercely se vyskytují nejčastěji v USA, ale není nemožné, aby se neobjevili ani kdekoliv jinde na světě. V České republice se jich během roku vyskytne dokonce i několik desítek, ovšem jejich síla u nás je podstatně menší. I tak se nevyplatí supercely podceňovat.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: