UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to explicitní a explicitně?

Explicitní a explicitně jsou dva pojmy, které se vyskytují v mnoha různých oblastech života. Tyto pojmy mohou mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používají. V tomto článku se budeme zabývat těmito pojmy a jak se liší od ostatních pojmů, které se s nimi často zaměňují.

co-je-explicitni

Explicitní znamená v překladu jasný, zřejmý a úplně vyjádřený. Termín se používá v situacích, kdy se vyžaduje přesnost a úplnost. Například v umění může být explicitní obraz ten, který přesně zobrazuje detaily a výrazně ukazuje emoce nebo situace. V oblasti sexuálního chování může být explicitní aktivita ta, která je jasně a přesně popsána a sdílena bez nejistoty.

Tento termín se používá v situacích, kdy je třeba jasně a přesně sdělit informace. Například v rozhovoru může být explicitně sdělené, že osoba nesouhlasí s určitou myšlenkou, nebo že se chce vyjádřit určitým způsobem.

Explicitní a explicitně se však také mohou vztahovat k obsahu, který je výslovně vyjádřený nebo zobrazovaný. V této souvislosti je explicitní často spojován s obsahem, který je považován za vulgární nebo urážlivý. Naproti tomu explicitně může být použito k označení obsahu, který je jasně a přesně prezentovaný, bez ohledu na jeho povahu.

V kontextu sexuálního obsahu se explicitní může používat k označení materiálu, který obsahuje vulgární nebo pornografický obsah. Tyto materiály jsou většinou považovány za kontroverzní a často jsou regulovány. Naproti tomu explicitně může být použito k označení materiálu, který zahrnuje jasně a přesně prezentované sexuální chování, bez ohledu na jeho povahu. Tady je vidět velký rozdíl mezi těmito významy - kdybych to měla uvést na příkladech, explicitní = jasně vyjádřený a nebo také explicitní = vulgární a nevhodný obsah.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: