UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to rešerše?

Mnoho lidí může znát rešerši, ale neví přesně, co to je a na jakém principu rešerše přesně fungují. V tomto článku se o nich dozvíte více informací a můžete se i inspirovat.

co-je-reserse

Rešerše je proces shromažďování informací o určitém tématu nebo otázce a následné analýzy a vyhodnocení. Tento proces se často provádí před začátkem výzkumu, při řešení problému, psaní článku, nebo třeba při zpracování akademické práce. Cílem rešerše je získat co nejvíce relevantních a zajímavých informací k danému tématu a použít je k vytvoření základu pro další práci. V této souvislosti může být rešerše považována za klíčový prvek výzkumného procesu.

Rešerše se provádí pomocí různých zdrojů informací, jako jsou časopisy, články, databáze a další. Pokud jde o online zdroje, existuje celá řada placených a bezplatných databází, jako jsou například Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect a další.

Při provádění rešerše je velice důležité definovat jasný záměr a rozsah práce. To znamená, že by měly být stanoveny konkrétní cíle a otázky, které má rešerše zodpovědět. Pokud jde o akademické práce, mohou to být otázky, jako jsou například: "Jaký je současný stav výzkumu v této oblasti?" "Jaké jsou hlavní teoretické přístupy v této oblasti?" "Jaké jsou hlavní metody výzkumu v této oblasti?"

Po stanovení cílů a otázek může být prováděna rešerše pomocí různých metod. Jednou z nejčastějších metod je použití klíčových slov a frází. To znamená, že se vyberou klíčová slova, která nejvíce odpovídají tématu a vyhledávají se pomocí různých zdrojů informací. Tyto klíčová slova mohou být například u výzkumné práce: "výzkum", "teorie", "metody", "data", atd.

U rešerše s tématem kam zajet na dovolenou zase například "dovolená", "zajímavá místa", "odpočinek", "cestování" a tak dále.
Pokud se provádí rešerše o nějakém tématu z oblasti zdraví, může to být zase například "zdraví", "péče o zdraví".

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: