UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak najít střed kruhu?

Víte, jak najít střed kruhu a co je vlastně střed kruhu? Střed kruhu je bod, kde se setkávají všechny přímky vedené od okraje kruhu k obvodu. Střed se také nazývá "střed" kružnice nebo "obvod" a často se označuje písmenem "C". Vzdálenost mezi libovolným bodem na obvodu a jeho středem se nazývá poloměr, který lze zapsat jako r.

jak-najit-stred-kruhu

Vzdálenost bodu od středu kružnice se nazývá její poloměr. Označuje se r a je to polovina průměru kružnice (vzdálenost napříč). Všimněte si, že poloměr libovolné kružnice zjistíte vydělením jejího průměru dvěma.

Poloměr = průměr / 2.

V geometrii je střed kruhu definován jako bod, v němž se sbíhají všechny poloměry z něj vycházející.

Tipy jak najít střed kružnice

Tip 1:

a)
Označte střed tečkou nebo křížkem. To bude váš výchozí bod.

b)
Nakreslete dvě čáry od této tečky na obě strany kruhu, jednu čáru rovnoběžnou s horním a dolním okrajem a jednu čáru rovnoběžnou s levým a pravým okrajem. V místě, kde se tyto dvě čáry protínají, najdete středový bod.

Tip 2:

Střed kružnice: Umístěte bod kružítka na jeden z bodů obvodu a nakreslete oblouk. Místo, kde se protíná s jiným bodem na obvodu, je váš druhý bod.

Umístěte bod kompasu na tento druhý bod a nakreslete další oblouk. Místo, kde se protíná s dalším bodem na obvodu, je váš třetí bod.

Postupujte tak dlouho, dokud nebudete mít na jedné straně kružnice pět bodů (které budou tvořit pětiúhelník). Pak se přesuňte na druhou stranu a opakujte, dokud nebudete mít i tam dalších pět bodů.

Tip 3:

Hledání středu pomocí kompasu a pravítka

Při použití této metody budete muset umět používat kompas a pravítko - je to však poměrně snadné!

Nakreslete kružítkem oblouk, který protíná požadovaný úhel (úhel mezi AOB).

Přiložte tužku k pravítku přes oblouk A tak, aby svíral s obloukem AOB úhel 90 stupňů (neboli byl na něj kolmý).

Přiložte tužku k pravítku B tak, aby rovněž protínala vámi zvolený úhel (AOB). Kr

Přiložte ukazováček na B a pohybujte jím směrem k C, dokud se nesetkají v bodě D, který bude mít úhel 90 stupňů (nebo kolmici) od AOB.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si kreativní potřeby:

Pokračujte v čtení blogu: