UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak napsat fejeton?

Během školní docházky se můžete setkat s tím, že po vás bude chtít učitel, abyste napsali fejeton. Je to jeden ze slohových útvarů, který je typický pro publicistický styl, najdeme ho v novinách. Mezi studenty bývá fejeton strašákem- Podívejte se na následující rady a už nikdy se psaní fejetonu nebudete muset bát.

jak-napsat-fejeton

Jak napsat fejeton? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je to fejeton?

Fejeton, nebo také tzv. podčárník, je publicistický žánr, který se vyskytuje v novinách. Dává se často do protikladu s hlavními články novin, co se obsahu a délky týče. Fejeton nemá totiž za úkol čtenáře primárně o událostech objektivně informovat a je taky mnohem kratší. Zpracovává na první pohled nepodstatné, ale zajímavé téma. Autor v něm popisuje věci ze svého subjektivního pohledu; vychází ze svých vlastních zážitků a názorů.  

Titulek

Většina slohových útvarů by měla mít nějaký titulek nebo nadpis. V případě fejetonu se názvu titulku meze příliš nekladou. Měl by být zajímavý, poutavý, úderný, aby si fejeton chtěl čtenář přečíst.

Téma

Pokud předem nedostanete konkrétní téma, pište o čemkoliv vás napadne. Vezměte v potaz různé kulturní, společenské a jiné události, které se momentálně kolem vás dějí nebo co se ve světě řeší. Důležité je, abyste se tématu drželi a neodbíhali od něj nebo naopak nezabíhali do přílišných detailů. Před samotným psaním si můžete napsat jednoduchou osnovu, které se budete držet.

Charakteristické znaky fejetonu

Fejeton je do určité míry benevolentní co se týče jeho charakteristických znaků. Na druhou stranu jsou náležitosti, které by měl obsahovat. Důležité je podívat se na téma z jiné strany; to je hlavním cílem fejetonu. Používejte své vlastní zážitky, které odráží nějakou událost nebo jev ve společnosti. Udělat si z něj legraci, používat nadsázku, sarkasmus, ironii, humor, kritiku apod.

Můžete kombinovat i prvky z jiných slohových útvarů. Můžete použít prvky z vyprávění nebo z úvahy, dialogy, krátké věty apod. Fejeton může obsahovat archaismy i neologismy, spisovný i nespisovný jazyk, komické obraty, slovní hříčky. Naopak by neměl obsahovat příliš faktických informací, dlouhá souvětí. K napsání fejetonu nepotřebujete žádné zdroje.Jen vlastní myšlenky a kreativitu.

Fejeton postupně graduje a vyústí v zajímavou pointu, která poukáže na nové pohledy na věc. Fejeton však často nemá závěr, který by vyřešil nějaký problém. Často končí bez odpovědi a nechá čtenáře nad problémem po přečtení dále přemýšlet. Pokud se přece jen rozhodnete dát fejetonu nějaký závěr, zakončete ho humorně. Nikdy do závěru nepíšeme shrnutí.

Pokud stále tápete, jak fejeton napsat, nejlepší bude, když si nějaké přečtete. Inspirovat se můžete u zahraničních fejetonů od Victora Huga, Heinricha Heine nebo Théophile Gautiera nebo u českých od Jana Nerudy, Karla Čapka nebo Ludvíka Vaculíka.

Pro Dudlu napsala: Veronika Kavanová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: