UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak sestavit rodokmen?

Genealogie nebo také rodopis je věda zabývající se výzkumem dědičnosti a hledáním předků jednotlivých lidí. Před zavedením matrik v 18. století byly jediným historickým pramenem knihy a listiny. Při sestavování rodokmenu se vychází také z policejních přihlášek a farních či obecních kronik. 

jak-sestavit-rodokmen

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Pro výkon povolání genealoga není nutné složení zkoušek ani historické vzdělání, stačí pouze živnostenský list. Zcela první genealogická společnost byla založena v Americe v roce 1890. Tito odborníci musejí znát paleografii a orientovat se v latině a němčině. Celou věcí se zabývá zákon § 25b zákona č. 301/2000Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

V minulosti se člověk zpravidla musel zeptat svých rodinných příslušníků, co si pamatují o vámi hledané osobě. Nyní je to naštěstí snazší. Budete ovšem potřebovat trpělivost, protože ne vždy se vám vše potřebné podaří nalézt hned. 

Takto je to v případě, že si informace chcete vyhledat sami. Získaná data můžete ukládat v programu MyHeritage, který je přehledný a v základní verzi zdarma. Vodítkem vám budou svatební a smuteční oznámení a rodné listy.

Můžete se ovšem obrátit na profesionály. Po oslovení žijících rodinných příslušníků byste se měli dostat k roku 1900. Přehled vám poskytnou také náhrobní kameny a informace ze sčítání lidu, nebo můžete zavolat na matriku, ale musíte znát tyto čtyři informace o dané hledané osobě: místo narození/svatby/úmrtí a datum. Kdysi dávno se plnoletost uznávala od 24 let a svatby se konaly často v tomto věku, s tímto tedy také počítejte.  

Pokud tedy chcete zjistit něco o svých předcích, budete muset navštívit archivy. Dobrou zprávou je, že dnes jsou tyto zdroje přístupné online, takže vám postačí internet. Na stránkách České genealogické a heraldické společnosti v Praze klikněte na konkrétní obec a datum, kde je i seznam všech archivů.

Pro Dudlu napsala: Petra Sýkorová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: