UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je depistáž?

Depistáž (z francouzského "dépistage" neboli detekce) je důležitou součástí veřejného zdraví. Může nám pomoci najít nemoci nebo zdroje nemocí v celé populaci nebo ve vybraných skupinách. Depistáž v lékařství hraje klíčovou roli v prevenci a včasném odhalení řady nemocí. Díky moderním diagnostickým metodám a programům depistáže mohou lékaři identifikovat nemoci v ranném stádiu a často je léčit efektivněji.

co-je-depistaz

Jak se depistáž provádí?

Depistáž je proces zjišťování, zda má osoba nediagnostikovanou nemoc nebo stav. Nejčastěji se používá v lékařství pro označení testování nemocí, které nejsou v současné době symptomatické. Při tomto použití se často proces označuje jako screening. Tento proces je velice důležitý zejména pro prevenci a léčbu některých onemocnění. Hlavním účelem depistáže je zabránit vzniku závažných zdravotních problémů.

Depistáž je prvním krokem ke stanovení diagnózy a slouží také k vyšetření anamnézy pacienta. Depistáž se provádí na různých pracovištích, například v ordinacích praktického lékaře, na specializovaných klinikách, v nemocnicích a v pečovatelských domech. Praktický lékař může depistáž provést prostřednictvím fyzikálního vyšetření, laboratorních testů a zobrazovacích technik (rentgen, ultrazvuk a další).

Co je účelem depistáže?

Cílem je získat informace o vašem zdravotním stavu, které pomohou lékaři lépe porozumět vaší anamnéze. Výsledek tohoto procesu umožní lékaři stanovit vhodnou diagnózu nebo poskytnout vhodnou léčbu. Například pokud máte bolesti v oblasti hrudníku, lékař vám položí otázky týkající se vašich příznaků a provede fyzikální vyšetření a v případě potřeby nařídí další speciální vyšetření. Nebo pokud máte potíže se správným viděním, položí vám otázky týkající se vašich příznaků, provede oční vyšetření a případně objedná testy, pokud je to nutné.

sportovni-vyziva

Výhody depistáže

Jednou z velkých výhod depistáže je, že minimalizuje rizika šíření onemocnění, pomáhá urychlit proces identifikace onemocnění a následné léčby.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: