Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Co je diastola a diastolický tlak?

Diastola je fáze srdečního cyklu, kdy srdce relaxuje a naplňuje se krví. Během diastoly se krevní tlak v tepnách snižuje. Je to období mezi dvěma stahy srdce (systolami). V tomto stavu je srdeční stav uvolněný, srdce je lépe prokrvováno a během tohoto klidového období se naplňuje krví a připravuje se na další stažení, společně se kterým pošle krev zpět do oběhu. Zároveň se také obnovují zásoby energie. Toto období je delší než tzv. systola.

co-je-diastola

Co je diastola?

Co je diastolický tlak?

Diastolickému tlaku se také říká dolní tlak. Diastolický tlak je dán odporem cévního řečiště. V případě měření tlaku je diastolický tlak ten, který se uvádí za lomítkem. Co se týče správných hodnot diastolického tlaku, pak by u zdravého člověka neměla tato hodnota opakovaně přesáhnout 90 mm Hg. Ideální hodnotou je 80 mm Hg. V opačném případě je nutné zdravotní stav konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Příliš vysoký diastolický tlak může znamenat například zvýšenou hustotu krve nebo vyšší odpor malých cév. Pokud tedy diastolický tlak opakovaně dosahuje hodnot vyšších než 90 mm Hg, pak se jedná o diastolickou hypertenzi. Tento stav je velmi nebezpečný a může vést až ke snížení pružnosti, zjizvení nebo ucpání malých cév.

sportovni-vyziva

Důsledkem toho může být srdeční selhání nebo také cévní mozková příhoda. Ve většině případů se jedná o primární hypertenzi, u které není jasná příčina a může být ovlivněna geneticky, životním stylem apod. U sekundární hypertenze se pak jedná o důsledek nějakého onemocnění. Jak v případě primární, tak i v případě sekundární diastolické hypertenze je nutná konzultace s lékařem a úprava tlaku do normálních hodnot.

Pokud je diastolický tlak nižší, nejedná se o nic vážného, ale může způsobovat nepříjemnosti v podobě zvýšené únavy, závratí nebo mdlob.


Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: