Co je hypestezie?

Možná už jste někdy sami na vlastní kůži pocítili sníženou citlivost, ale nepřikládali jste tomu žádný význam. Tato reakce má v lékařském slovníku dokonce i svoje označení a říká se jí hypestezie. Co je hypestezie, jak se přesně projevuje, jaké má příčiny a dá se nějak řešit? Setkat se můžete i s názvy jako snížené vnímání podnětů, snížení citlivosti, zvýšení citlivosti, nebo hyperstezie.

Hypestezie je označení pro výrazné snížení citlivosti těla, a to pro všechny podněty, jako je například chlad, teplo, bolest, vibrace a tzv. taktilní čití anebo pro některý z těchto podnětů. Tato reakce se může týkat nejenom malé části kdekoliv na těle, ale i celého těla. Nastat může i částečná ztráta citlivosti na nejrůznější podněty. K tomu dochází většinou po poškození periferních nervů, které se vyznačují sníženou vzrušivostí senzorických nervových zakončení.

Může dojít buďto ke zvýšenému cítění, a to v podobě brnění nebo mravenčení. To může být ale poměrně velkým nebezpečím, především z důvodu vyšší náchylnosti ke zranění či popálení. Osobám trpícím hypestezií totiž chybí pocit bolesti.

sportovni-vyziva

V některých případech bývá hypestezie trvalým problémem, a jindy bývá naopak zase pouze dočasná. Někdy může hypestezie vygradovat až k poruše hybnosti. V případě hledání vhodné léčby záleží na konkrétní příčině. Tyto problémy řeší obor neurologie. Neurolog provede potřebná vyšetření pro potvrzení nebo vyvrácení hypestezie, a navrhne vhodné řešení. Konkrétní léčba souvisí s mírou poškození mozku a zároveň také s dobou, která uplynula od počátků projevů až po návštěvu specialisty.

Mezi nejčastější příčiny, proč se hypestezie objevuje, patří mrtvice, roztroušená skleróza a také popáleniny. V případě, že se snížená citlivost objevuje v oblasti prstů, nohou či pupíku, pak se může jednat o nedostatek thiaminu.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: