UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je hypestezie?

Možná už jste někdy sami na vlastní kůži pocítili sníženou citlivost těla na vnější podněty, ale nepřikládali jste tomu žádný význam. Tato reakce má v lékařském slovníku dokonce i svoje označení a říká se jí hypestezie. Setkat se můžete i s názvy jako snížené vnímání podnětů nebo snížení citlivosti.

co-je-hypestezie

Co je hypestézie?

Hypestezie

Hypestezie je označení pro výrazné snížení citlivosti těla, a to pro všechny podněty, jako je například chlad, teplo, bolest, vibrace a tzv. taktilní čití anebo pro některý z těchto podnětů. Tato reakce se může týkat nejenom malé části kdekoliv na těle, ale i celého těla. Nastat může i částečná ztráta citlivosti na nejrůznější podněty. K tomu dochází většinou po poškození periferních nervů, které se vyznačují sníženou vzrušivostí senzorických nervových zakončení.

Tento stav může být poměrně velkým nebezpečím, především z důvodu vyšší náchylnosti ke zranění či popálení. Osobám trpícím hypestezií totiž chybí pocit bolesti.

sportovni-vyziva

V některých případech bývá hypestezie trvalým problémem, a jindy bývá naopak zase pouze dočasná. Někdy může hypestezie vygradovat až k poruše hybnosti.

Léčba hypestezie

V případě hledání vhodné léčby záleží na konkrétní příčině. Tyto problémy řeší obor neurologie. Neurolog provede potřebná vyšetření pro potvrzení nebo vyvrácení hypestezie, a navrhne vhodné řešení. Konkrétní léčba souvisí s mírou poškození mozku a zároveň také s dobou, která uplynula od počátků projevů až po návštěvu specialisty.

Mezi nejčastější příčiny, proč se hypestezie objevuje, patří mrtvice, roztroušená skleróza a také popáleniny. V případě, že se snížená citlivost objevuje v oblasti prstů, nohou či pupíku, pak se může jednat o nedostatek thiaminu (vitaminu B1).

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: