UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je dysortografie?

Dysortografie je specifickou poruchou učení, která zahrnuje pravopis, ne však schopnost zvládnout gramatiku jako celek. Člověk trpící dysortografií má potíže jen v určitých pravopisných jevech a problém tkví v tom, že není schopen i dobře naučenou gramatiku plynule převést do písemné podoby. Dysortografik postrádá cit pro jazyk a může mít také horší schopnost časovat a skloňovat.

Co-je-dysortografie

Co je to dysortografie? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Druhy dysortografie

Dysortografie má i svá rozlišení, existují tři druhy:

 • vizuální – snížená schopnost zrakové paměti (potíže vybavit si písmena, která se podobají zvukově a tvarově)

 • auditivní – narušení sluchového vnímání (potíže s pořadím písmen ve slovech)

 • motorická – obtížné psaní


Příčiny dysortografie

Příčiny dysortografie můžou být různé:

 • narušení funkce pravé mozkové hemisféry
 • hyperaktivita či hypoaktivita
 • pomalé osobnostní tempo, pomalé psaní
 • špatně rozvinutá schopnost sluchového či zrakového vnímání
 • potíže s grafomotorikou
 • nedostatečný rozvoj řeči
 • nedostatečné osvojení mateřského jazyka a jeho systému

sportovni-vyziva

Příklady dysortografických chyb

Dysortografie se projevuje jen v určitých oblastech pravopisu, nikoli v celé gramatice.

Lidé s dysortografií mají potíže různého rázu, objevuje se u nich například:

 • nerozlišování sykavek
 • nerozlišování měkkých a tvrdých slabik
 • pletení a zaměňování zvukově podobných hlásek
 • pletení a záměna tvarově podobných písmen (tiskacích i psacích)
 • špatná schopnost rozlišovat konec věty
 • chápání gramatiky teoreticky, ale neschopnost praktického využití


Stanovení diagnózy

Pokud máte u svého dítěte či u sebe podezření na dysortografii, pak navštivte psychologicko-pedagogickou poradnu, kde vás vyšetří, vše s vámi zkonzultují a případně navrhnou možné řešení. Dysortografie není možné se zbavit zcela, ale přesto existuje několik cest, jak sobě či svému dítěti usnadnit život:

 • kartičky a pracovní listy
 • gramatické tabulky a barevná pravidla pravopisu
 • cvičení k procvičování gramatiky
 • mačkadlo na rozlišování tvrdých a měkkých slabik
 • kartičky pro podporu zrakového vnímání


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: