UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je eupnoe?

Dýchání je základní tělesný proces, který zajišťuje dodávku kyslíku do našich buněk a odstranění oxidu uhličitého z těla. Různé stavy a podmínky mohou ovlivnit rytmus a hloubku dýchání. Jedním z takových stavů je eupnoe, což je normální, fyziologické dýchání.

co-je-eupnoe

Co je to eupnoe?(Zdroj fotky: Freepik.com)

Definice eupnoe

Eupnoe je termín, který označuje normální, klidné dýchání. Slovo pochází z řeckého "eu", což znamená "dobrý" nebo "normální", a "pnoia", což znamená "dýchání". Tedy doslovně "dobré dýchání".

Charakteristiky eupnoe

  • Klidné a pravidelné dýchání
  • Absence dušnosti nebo pocitu nedostatku vzduchu
  • Přiměřená frekvence dýchání v závislosti na věku (např. u dospělých obvykle mezi 12-20 dechy za minutu)
  • Dýchání probíhá bez uvědomění a zvláštního úsilí

sportovni-vyziva

Eupnoe versus dyspnoe

Zatímco eupnoe je normální a klidné dýchání, dyspnoe je pocit dušnosti nebo potíží s dýcháním. Dyspnoe může být způsobena řadou faktorů, včetně dýchacích onemocnění, srdečních onemocnění nebo psychických stavů.

Eupnoe je základním a nezbytným aspektem lidského zdraví. Přestože může být často přehlížena vzhledem k její "normálnosti", je důležité rozpoznat a ocenit její roli v udržování našeho zdraví a pohody. V případě jakýchkoli abnormalit v dýchání je důležité konzultovat s lékařem.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: