UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je hemiparéza / hemiplegie?

Často můžeme v medicíně narazit na termíny, které se zdají být podobné nebo dokonce zaměnitelné. Hemiparéza a hemiplegie jsou takovými termíny. Oba se týkají omezení pohybu, ale mají různé základní charakteristiky a závažnost. V tomto článku si vysvětlíme, co každý z těchto termínů znamená a jaký je mezi nimi hlavní rozdíl.

co-je-hemipareza-hemiplegie

Co je hemiparéza? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Hemiparéza

Hemiparéza je částečná slabost jedné strany těla. To znamená, že osoba s hemiparézou může mít potíže s pohybem nebo silou v končetinách na jedné straně těla, ale neztrácí schopnost pohybu úplně.

Hemiparéza je často výsledkem poškození mozku. Příčiny mohou zahrnovat:

  • Mrtvice
  • Traumatické poranění mozku
  • Nádory v mozku
  • Neurologická onemocnění, jako je roztroušená skleróza

sportovni-vyziva

Hemiplegie

Hemiplegie je úplná paralýza jedné strany těla. To znamená, že osoba s hemiplegií nemůže vůbec pohybovat končetinami na postižené straně těla.

Podobně jako u hemiparézy, hemiplegie může být způsobena poškozením mozku a bývá často výsledkem:

  • Mrtvice
  • Traumatického poranění mozku
  • Nádorů v mozku


Jaký je hlavní rozdíl?

Zatímco oba termíny se týkají omezení pohybu na jedné straně těla, hlavní rozdíl je v závažnosti omezení:

  • Hemiparéza je částečná slabost, což znamená, že postižená strana je oslabená, ale stále je možný určitý stupeň pohybu.
  • Hemiplegie je úplná paralýza, což znamená, že pohyb v postižené části těla je zcela ztracen.


Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: