Co je hemiparéza / hemiplegie?

Hemiparéza nebo také hemiplegie je označení pro jednostrannou paralýzu neboli obrnu, a to ve spastické formě. Jen výjimečně se může objevit v ochablé podobě. Jedná se o částečné ochrnutí příčně pruhované svaloviny, a to buďto v pravé nebo v levé polovině těla. Nejčastěji hemiparézu způsobuje poškození mozku nebo mozková mrtvice. V případě, že se jedná o nejtěžší formu v podobě úplného ochrnutí, hovoříme o hemiplegii.

co-je-hemipareza-hemiplegie

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Levostranná obličejová hemiparéza je označení pro částečnou paralýzu nebo oslabení motorických funkcí levé paže a levé nohy. Zároveň může dojít i k ovlivnění činnosti svalů v oblasti obličeje. Jedná se o důsledek problémů v centrální nervové soustavě. Je to způsobeno určitými odchylkami v mozkové hemisféře.

Obličejová hemiparéza se projevuje různými znaky. Jedním z nich je pokles intelektuální a řečové aktivity. Objevit se mohou i silné bolesti hlavy, podrážděnost, bolesti kloubů. U dospělých je poměrně problematickou obličejovou hemiparézu diagnostikovat. Jednoduché diagnostikování je u novorozenců, a to zejména u hochů. Díky včasné diagnostice může dojít k okamžité léčbě a kompletnímu uzdravení pacienta.

sportovni-vyziva

Hemiparéze se může objevit i u dětí. V takovém případě se většinou jedná o důsledek intrauterinních vývojových poruch nebo onemocnění v raném období.

Setkat se můžete i s dalším typem hemiparézy, konkrétně se jedná o spastickou hemiparézu. K té dochází nejčastěji při poruchách míchy v hrudní a krční páteři. Dochází k tomu, že svaly nejsou v perfektní kondici, nefungují tak, jak mají a dochází tak ke svalovým kontrakcím.

Hemiplegie je nejtěžší formou hemiparézy. Jedná se o kompletní ochrnutí, tzv. plegii příčně pruhované svaloviny v polovině těla. Podle lokalizace se pak jedná buďto o levou nebo pravou hemiplegii. Příčinou hemiplegie jsou nejrůznější poškození mozku.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: