Co je hypoxie?

Hypoxie je takový stav člověka, kdy se do těla nedostává potřebné množství kyslíku. K tomu dochází v případě otravy organismu, a to z důvodu, že červené krvinky špatně vážou kyslík a dochází tak k poruše jeho dopravy buňkám. Dalším případem, kdy může k hypoxii dojít, je při pobytu ve vysokých nadmořských výškách.

Tam je totiž obecně nižší obsah kyslíku ve vzduchu. K hypoxii může dojít i u plodu v těhotenství nebo v případě porodu u novorozence. K hypoxii také dochází při tonutí či dušení. V takových případech pak dochází k poruše funkcí nervového systému, čímž je ovlivněn také oběhový a dýchací systém.

co-je-hypoxie

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Jaké má hypoxie příznaky?

K prvním příznakům patří zhoršené dýchání, srdeční arytmie, neklid nebo také pocení. Hypoxie se pak dále rozděluje na 4 typy. Prvním je hypoxická hypoxie, kterou způsobuje porucha přenosu kyslíku mezi plícemi a krví.

K tomuto typu hypoxie dochází právě v již zmiňovaných vyšších nadmořských výškách, a to většinou od 4.000 m. n. m. Následuje pak tzv. horská nemoc. Tuto variantu může dále také způsobit astma nebo pneumotorax.

Dalším typem je anemická hypoxie

Ta je důsledkem nedostatku červených krvinek nebo jejich neschopností přenášet kyslík. Tuto poruchu způsobuje nejčastěji anémie či otrava oxidem uhelnatým. Třetí variantou je cirkulační hypoxie, ke které dochází během embolie nebo srdečního selhání. V tomto případě jsou červené krvinky v pořádku, ale nedokáží dopravit okysličenou krev k buňkám.

sportovni-vyziva

Posledním typem je histotoxická hypoxie

K té dochází většinou v důsledku otravy organismu alkoholem anebo kyanidem. V těle v takovém případě dochází k přebytkům kyslíku, který buňky nejsou schopné přijmout.

Speciální kapitolou je pak porodní hypoxie

Může být chronická v důsledku poškození placenty nebo je na vině špatná kvalita plodové vody. Důsledkem toho mohou vznikat nejrůznější vývojové vady.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: