UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je nemoc ADHD?

ADHD se často dává do spojení v souvislosti s dětmi. Toto onemocnění se ovšem týká i dospělých. Co to vlastně je nemoc ADHD, jak se projevuje a existují vůbec nějaké možnosti léčby?

co-je-nemoc-adhd

Co je ADHD? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Diagnóza ADHD

Nemoc ADHD patří mezi neurovývojové poruchy a jedná se v podstatě o poruchu pozornosti související s hyperaktivitou. Tato nerovnováha centrální nervové soustavy bývá vrozená a 3x častěji se objevuje u chlapců než u dívek. Zjednodušeně řečeno člověk s poruchou ADHD jedná mnohdy rychleji, než si celou věc stihne vůbec promyslet.

Jak se nemoc AHD vlastně projevuje?

Mezi nejčastější znaky patří:

  • hyperaktivita
  • impulsivita
  • zhoršené vyjadřovací schopnosti
  • potíže se spánkem
  • potíže s jemnou a hrubou motorikou
  • problémy s koordinací pohybů


Projevy ovšem jakkoliv nezasahují do intelektu takového člověka, ale samozřejmě mohou mít vliv na výkony ve škole nebo v zaměstnání. Projevy tohoto onemocnění se mohou měnit s ohledem na denní dobu, věk, sociální prostředí nebo s ohledem na přidružené psychické poruchy.

Kdy lze vůbec tuto poruchu diagnostikovat?

ADHD se nejčastěji dá diagnostikovat v období mezi 3. – 4. rokem věku. Projevy zároveň musí trvat déle než 6 měsíců a musí se objevovat alespoň ve dvou prostředích současně jako je domov, škola, mezi vrstevníky nebo v kroužku.

sportovni-vyziva

Existuje nějaké léčba tohoto onemocnění?

ADHD se nedá léčit. Dají se pouze do určité míry snižovat nežádoucí projevy a posílit způsoby do takového stavu, aby se s nimi člověk naučil v rámci možností fungovat. To ovšem vyžaduje velkou dávku trpělivosti a také spolupráci rodičů, lékařů a učitelů společně s dítětem.

Metody nápravy by pak měly být zábavné a různorodé. Zároveň by také měly upoutat pozornost dítěte a nenudit ho. V pracovním prostředí by se pak měly eliminovat ty podněty, které by mohly vést k nesoustředěnosti.


Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: