Co je nemoc ADHD?

ADHD se často dává do spojení v souvislosti s dětmi. Toto onemocnění se ovšem týká i dospělých. Co to vlastně je nemoc ADHD, jak se projevuje a existují vůbec nějaké možnosti léčby?

co-je-nemoc-adhd

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Nemoc ADHD patří mezi neurovývojové poruchy a jedná se v podstatě o poruchu pozornosti související s hyperaktivitou. Tato nerovnováha centrální nervové soustavy bývá vrozená a 3x častěji se objevuje u chlapců než u dívek. Zjednodušeně řečeno člověk s poruchou ADHD jedná mnohdy rychleji, než si celou věc stihne vůbec promyslet.

Jak se nemoc AHD vlastně projevuje?

Mezi nejčastější znaky patří hyperaktivita, impulsivita, zhoršené vyjadřovací schopnosti, potíže se spánkem, potíže s jemnou a hrubou motorikou nebo také problémy s koordinací pohybů. Projevy ovšem jakkoliv nezasahují do intelektu takového člověka, ale samozřejmě mohou mít vliv na výkony ve škole nebo v zaměstnání. Projevy tohoto onemocnění se mohou měnit s ohledem na denní dobu, věk, sociální prostředí nebo s ohledem na přidružené psychické poruchy.

Kdy lze vůbec tuto poruchu diagnostikovat?

ADHD se nejčastěji dá diagnostikovat v období mezi 3. – 4. rokem věku. Projevy zároveň musí trvat déle než 6 měsíců a musí se objevovat alespoň ve dvou prostředích současně jako je domov, škola, mezi vrstevníky nebo v kroužku.

sportovni-vyziva

Existuje nějaké léčba tohoto onemocnění?

ADHD se nedá léčit. Dají se pouze do určité míry snižovat nežádoucí projevy a posílit způsoby do takového stavu, aby se s nimi člověk naučil v rámci možností fungovat. To ovšem vyžaduje velkou dávku trpělivosti a také spolupráci rodičů, lékařů a učitelů společně s dítětem.

Metody nápravy by pak měly být zábavné a různorodé. Zároveň by také měly upoutat pozornost dítěte a nenudit ho. V pracovním prostředí by se pak měly eliminovat ty podněty, které by mohly vést k nesoustředěnosti.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: