UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je paliativní péče?

Paliativní péče je obor zabývající se zlepšováním kvality života nevyléčitelně nemocných pacientů, kteří musí bojovat s problémy související s život ohrožujícím onemocněním. Tato péče zahrnuje především zhodnocení problémů, komplexní léčbu a zmírňování nejrůznějších symptomů, a to včetně psychických, fyzických a spirituálních obtíží, a to nejenom pacienta, ale i jeho nejbližších, které se tyto problémy také dotýkají. Většinou se jedná například o poslední stádium nevyléčitelné nemoci.

co-je-paliativni-pece

Co je paliativní péče v onkologii?

V čem spočívá paliativní péče

Paliativní péče pomáhá pacientovi i jeho příbuzným vnímat celý proces umírání jako přirozenou součást života. Důraz je kladen na empatický a vstřícný přístup, respektování konkrétního onemocnění a také na aktuální stav a rozpoložení.

Kde všude se můžete s paliativní péčí setkat?

Paliativní péči může poskytovat kvalifikovaný personál například prostřednictvím mobilního hospicu. V tomto případě je tato specializována péče dostupná 24 hodin denně. Tým dochází k pacientům přímo domů a umožňuje tak člověku dožít v domácím prostředí, ve kterém je zvyklý a kde se cítí dobře.

sportovni-vyziva

Další možností je poskytování specializované paliativní péče v lůžkovém hospicu. Tato varianta je vhodná především pro pacienty, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí nebo nemohou prožít zbytek svého života doma. Lůžkové hospice se tedy alespoň částečně stačí přiblížit domácímu prostředí, aby se pacienti mohli cítit pokud možno co nejlépe.

Možností poskytování specializované paliativní péče je i pomoc přímo v nemocnici. Lůžková nemocniční paliativní péče zatím není součástí nemocnic v rámci České republiky.

Paliativní tým se skládá z několika lidí, a to konkrétně z lékařského týmu, sociálního pracovníka, psychologa nebo také psychoterapeuta, z nichž každý hraje důležitou roli v poskytované péči.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: