Co je pneumotorax?

Možná už jste výraz pneumotorax zaslechli, třeba z úst doktorů v některém z lékařských seriálů nebo jste se s ním dokonce už setkali osobně. O co se vlastně jedná, co ho způsobuje a jak moc je nebezpečný?

co-je-pneumotorax

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Pneumotorax je takový stav, při kterém dochází k vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. Nejčastěji tomu tak bývá při různých úrazech, ale může dojít i ke spontánnímu pneumotoraxu, kdy je zdrojem úniku nejčastěji nahromaděná méněcenná plicní tkáň při plicních onemocněních. Nahromaděný vzduch utlačuje plíci a znemožňuje tak dýchání. V těch nejhorších případech pak dochází k oběhovému nebo dechovému selhání a následky mohou být dokonce i fatální a skončit tak úmrtím pacienta.

Pneumotorax může být uzavřený, otevřený anebo záklopkový. Uzavřený pneumotorax je typický jednorázovým proniknutím vzduchu do dutiny pohrudniční, kdy se poté otvor rychle uzavře, a to bez jakékoliv další komunikace s vnějším prostředím. Otevřený pneumotorax je pak typický stálou komunikací mezi dutinou pohrudniční a vnějším prostředí. Záklopkový pneumotorax nebo také pneumotorax ventilový je typický tím, že se rána při nádechu pootevírá a při výdechu zase uzavírá. Tento typ je mnohem nebezpečnější než otevřená varianta pneumotoraxu.

sportovni-vyziva

Tato zdravotní komplikace si vyžaduje rychlý zásah personálu. Řeší se zavedením hrudního drénu do dutiny a následným napojením na sání. Tento postup bývá ve velké většině případů velmi účinným řešením. V některých případech je ovšem nutná operace, během které dochází k ošetření zdrojů úniku vzduchu a případně také sešívání plicních trhlin. Operační úkony tohoto typu jsou prováděny miniinvazivní metodou.

Jednou ze zajímavostí je také to, že v dřívějších dobách byl pneumotorax vyvoláván záměrně, a to z důvodu léčby tuberkulózy a také dalších plicních onemocnění.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: